Filozofija

Курс:
Филозофија науке (докторске) (докт.)
Предавачи: др Слободан Перовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Biće obrađeni glavni problemi u savremenoj filozofiji nauke. Najopštija pitanja koja će biti razmatrana jesu rascionalnost, progras, naučno otkriće, realizam i antirealizam, Dijemova teza, metafizički i društveni uticaji na sadržaj naučnih teorija i drugi važni problemi.
Циљ изучавања курса: Da upozna studente sa osnovnim problemima i aktuelnim raspravama u savremenoj filozofiji nauke i da ih osposobi za samostalno istraživanje u datoj oblasti.
Предуслови за полагање: Bez posebnih uslova izuzev onih koje predviđa statut Fakulteta.
Облици наставе: Predavfanja i vežbe, Rrorada relevantne literature, Sewminarski radovi i saopštenja.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Svetozar Sinđelić, Relativnost naučne racionalnosti
↑↑↑