Filozofija

Курс:
Филозофија науке (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија науке
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Слободан Перовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Na ovom kursu, koji će imati formu seminara, bavićemo se pažljivom analizom i diskusijom suprotstavljenih stavova o prirodi naučnog saznanja empirista i induktivista sa jedne strane i Dijemove teorije sa druge. Takodje ćemo diskutovati Galilejev epistemološki stav o Kopernikovj teoriji koja je jedan od centralnih primera u pomenutoj debati, i iz istog ugla razmotriti neke druge relevante primere. U poslednjem delu kursa bavićemo se odnosom izmedju filozofskih, a naročito metafizičkih teorija, i razvoja nauke, kao i istorijskog konteksta ovog odnosa.
Циљ изучавања курса: Da se studenti upoznaju sa osnovnim stanovištima u savremenoj filozofiji nauke,kao i sa glavnim kritičkim primedbama koje im se daju.
Предуслови за полагање: Opšta metodologija 2
Облици наставе: Interaktivno intonirana predavanja i vežbe sa aktivnim učešćem studenata putem niza saopštenja. Vežbe prate predavanja.
Начин оцењивања рада и резултата: 1. Prezentacija (30%); 2. Prvi rad (sredinom semestra; 4 strane; 30% ), 3. Završni rad (na kraju semestra; 6-8 strana; 30%), 4. Aktivnost na predavanjima i vežbama (10%).
↑↑↑