Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Филозофска логика и језик (мастер) (мастер)
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: 1. Увод. Семантика и прагматика. Грајс о импликатурама. Грајс о индикативним кондиционалима и материјалној импликацији. Grice 1957, 1967, 1975 2. Кондиционали обичног језика. Сталнакер. Stalnaker 1968 3. Кондиционали обичног језика. Луис. Lewis 1973, прва глава. Lewis 1979b 4. Кондиционали обичног језика. Сталнакер. Формална прагматика. Stalnaker 1975 5. Претпоставке. Расл, Фреге, Стросн. 6. Претпоставке. Сталнакер. Stalnaker 1974 7. Језик и контекст. Сталнакер. Stalnaker 1970, 1998а 8. Језик и контекст. Сталнакер, дводимензионална семантика. Stalnaker 1978, 2004 9. Језик и контекст. Луис. Lewis 1980, 1975a 10. Језик и контекст. Луис. Lewis 1979a 11. Језик и теорија одлучивања и игара. Луис о конвенцијама. Lewis 1975b 12. Језик и теорија одлучивања и игара. Вероватноћа и очекивана корист. Lewis 1981, Stalnaker 1981. 13. Језик и теорија одлучивања и игара. Сталнакер Stalnaker 1996, 1998
Циљ изучавања предмета: Упознавање са најутицајнијим теоријама Сталнакера и Луиса које се односе на семантику и прагматику обичног језика.
Предуслови за полагање: Логика и филозофија језика са основних студија, или одобрење наставника
Облици наставе: Интерактивна предавања
План курса:
1. недеља
предавање - Увод
1. Увод. Семантика и прагматика. Грајс о импликатурама. Грајс о индикативним кондиционалима и материјалној импликацији. Grice 1957, 1967, 1975
1. недеља
предавање - Увод
1. Увод. Семантика и прагматика. Грајс о импликатурама. Грајс о индикативним кондиционалима и материјалној импликацији. Grice 1957, 1967, 1975
2. недеља
предавање - 2. Кондиционали обичног језика.
2. Кондиционали обичног језика. Сталнакер. Stalnaker 1968
3. недеља
предавање - Кондиционали обичног језика.
3. Кондиционали обичног језика. Луис. Lewis 1973, прва глава. Lewis 1979b
3. недеља
предавање - Кондиционали обичног језика.
3. Кондиционали обичног језика. Луис. Lewis 1973, прва глава. Lewis 1979b
4. недеља
предавање - 4. Кондиционали обичног језика.
4. Кондиционали обичног језика. Сталнакер. Формална прагматика. Stalnaker 1975
5. недеља
предавање - Претпоставке
5. Претпоставке. Расл, Фреге, Стросн.
6. недеља
предавање - Претпоставке
6. Претпоставке. Сталнакер. Stalnaker 1974
7. недеља
предавање - Језик и контекст.
7. Језик и контекст. Сталнакер. Stalnaker 1970, 1998а
8. недеља
предавање - Језик и контекст.
8. Језик и контекст. Сталнакер, дводимензионална семантика. Stalnaker 1978, 2004
9. недеља
предавање - Језик и контекст.
9. Језик и контекст. Луис. Lewis 1980, 1975a
10. недеља
предавање - Језик и контекст.
10. Језик и контекст. Луис. Lewis 1979a
11. недеља
предавање - Језик и теорија одлучивања и игара.
11. Језик и теорија одлучивања и игара. Луис о конвенцијама. Lewis 1975b
12. недеља
предавање - Језик и теорија одлучивања и игара.
12. Језик и теорија одлучивања и игара. Вероватноћа и очекивана корист. Lewis 1981, Stalnaker 1981.
13. недеља
предавање - Језик и теорија одлучивања и игара.
13. Језик и теорија одлучивања и игара. Сталнакер Stalnaker 1996, 1998
↑↑↑