Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Филозофија психоанализе (мастер) (мастер)
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Рецепција психоанализе у критичкој теорији друштва, егзистенцијализму, постструктурализму и аналитичкој филозофији.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са најзначајнијим рецепцијама и критикама психоанализе у филозофији 20. века.
Предуслови за полагање: Без посебних услова.
Облици наставе: Предавања проф. др Миланка Говедарице, праћена семинарским вежбањима.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
О. Савић (пр.), Филозофско читање Фројда, Београд, 1988.
М. Говедарица, Филозофска анализа ирационалности, Панчево, 2006.
Миланко Говедарица, "Ерос, сексуалност и танатос", Theoria, Београд, 3/1996.
Миланко Говедарица, Филозофија психоанализе, Београд, 2013.
Миланко Говедарица, "Естетска димензија и еротски квалитет", Филозофски годишњак, Београд, 11/1998.
Миланко Говедарица, "Еротска слобода у филозофији Жоржа Батаја", Theoria, Београд, 2/2009.
Сигмунд Фројд, Аутобиографија. Нова предавања за увођење у психоанализу, Одабрана дела (књига осма), Нови Сад, 1979.
Општа допунска литература
Миланко Говедарица, "Психоанализа у критичкој теорији друштва", Критичка теорија друштва (зборник, пр. Ж. Шарић), Бања Лука, 2010.
↑↑↑