Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Филозофски проблеми (мастер)
У оквиру предмета: Филозофски проблеми
Предавачи: др Мирослава Трајковскиванредни професор
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: После четворогодишљег разуђеног бављења филозофсим проблемима, курс треба да уведе студента у бављење извесним ограниченим бројем филозофских проблема, како су они били формулисани и како су били разрешавани током за њих кључних периода у историји савремене филозофије.
Циљ изучавања предмета: С обзиром да су филозофски проблеми често формулисани унутар веома различитих праваца, а одговори давани унутар супротстављених филозофских становишта, студенти ће овим курсом раѕвити смисао за премошћивање разлика између праваца и становишта.
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије.
Облици наставе: Главни облик наставе ће представљати предавања (проф. др Мирослава Трајковски), уз индивидуалне консултације и групне вежбе.
План курса:
1. недеља
предавање - Номинализам Вилфрида Селарса, предавања М. Трајковски
2. недеља
предавање - Универзалије и апстрактни објекти, предавања М. Трајковски
3. недеља
предавање - Конкретни и апстрактни објекти, предавања М. Трајковски
4. недеља
предавање - Апстраховање и апстрактни објекти, предавања М. Трајковски
5. недеља
предавање - Дефинисање помоћу апстраховања, предавања М. Трајковски
6. недеља
предавање - Апрехензија логичких објаката, предавања М. Трајковски
7. недеља
предавање - Апстрактни сингуларни термини, предавања М. Трајковски
8. недеља
предавање - Селарсов појам дистрибутивних сингуларних термина, предавања М. Трајковски
9. недеља
предавање - Селарсово схватање предикације, предавања М. Трајковски
10. недеља
предавање - Бергманово схватање предикације, предавања М. Трајковски
11. недеља
предавање - Егземплификација, предавања М. Трајковски
12. недеља
предавање - Селарс о онтолошким обавезивањима, предавања М. Трајковски
13. недеља
предавање - Преглед пређеног градива, М. Трајковски
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Kit Fine, The Limits of Abstraction, Clarendon Press, Oxford, 2002.
M. Anđelković, “Truth, Falsity and Borderline Cases” (with Timothy Williamson), Philosophical Topics 28, No 1, Spring, 2000, pp. 211-244.
M. Anđelković, “Williamson on Bivalence”, Acta Analytica 23, 1999, pp. 27-33.
Miroslava Trajkovski, Misao, značenje, apstrahovanje, Institut za filozofiju – Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet, Beograd, 2015, str. 170-222.
Rastko Jovanović, Selars i platonizam, Univerzitet u Beogradu. Filozofski fakultet, Beograd, 2015.
↑↑↑