Etnologija i antropologija

Курс:
Идеје 20. века и југословенске елите (докт.)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о пореклу и коренима национализма, југословенства, демократије, комунизма и фашизма, њиховим облицима испољавања, специфичним особинама које су ове идеје имале на југословенском тлу, њиховим најистакнутијим носиоцима и верницима из кругова интелектуалне, политичке, привредне, верске и војне елите, као и разноврсним последицама идејних опредељења. Практична настава обухвата стручне и научне разговоре о историјским изворима, дометима постојеће литературе о идејама и елитама, утврђивању могућих праваца истраживања, постављању методолошких модела, пробним истраживањима и првим усмено или писмено саопштеним резултатима.
Циљ изучавања курса: Систематично упознавање са идејама национализма, југословенства, демократије, комунизма и фашизма, које су обликовале живот на југословенском простору; критичко сагледавање улоге елита у њиховом осмишљавању, пропагирању или одбијању.
Предуслови за полагање: Завршене oсновне академске студије историје или Дипломске академске студије историје (мастер), редовно похађање наставе и испуњавање договорених обавеза
Облици наставе: Настава се одвија путем предавања, вежби, заједнички припремљених дискусија, рада на историјским изворима, индивидуалних консултација и вредновања почетних истраживачких сазнања.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање полазника курса са програмом предавања, њиховим садржајем и циљем

2. недеља
предавање - Национализам крајем 19. и почетком 20. века
Национализам крајем 19. и почетком 20. века уз посебну пажњу на улогу елита из различитих друштвених структура

3. недеља
предавање - Национализам у схватањима и тумачењима елита
Национализам у схватањима и тумачењима елита: од родољубља до мржње и грађанског рата

4. недеља
предавање - Југословенство од краја 19. века до стварања прве југословенске државе
Југословенство од краја 19. века до стварања прве југословенске државе и његови најистакнутији представници

5. недеља
предавање - Југословенство у периоду између два светска рата
Југословенство у периоду између два светска рата; сукоб елита у односу према држави

6. недеља
предавање - Републичке елите социјалистичке Југославије

7. недеља
предавање - Демократска искуства југословенских народа до настанка заједничке државе
Демократска искуства југословенских народа до настанка заједничке државе јужнословенских народа; елите између традиционалног конзервативизма и усвајања друштвеног модела западноевропских држава

8. недеља
предавање - Искушавање демократије 1919–1941.

9. недеља
предавање - Милан Грол у одбрани демократије, „система најмање рђавог од свих окушаних“

10. недеља
предавање - Југословенске елите према личном режиму краља Александра Карађорђевића

11. недеља
предавање - Интелектуалне и политичке елите и идеја комунизма, 1919–1941.

12. недеља
предавање - Између ослободилачког рата и социјалне револуције, 1941–1945.

13. недеља
предавање - Идеја у реализацији. Искуство социјалистичке Југославије. Појава дисидената
Идеја у реализацији. Искуство социјалистичке Југославије. Појава дисидената као првог облика отпора једнопартијском политичком мишљењу

14. недеља
предавање - Фашистичке идеје. Између преузетих идеологија и домаћих омраза

15. недеља
предавање - Завршни час: Разговор о стеченим сазнањима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I-III, Београд 1988.
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
Општа допунска литература
М. Радојевић, „Стереотипи о југословенству“, у: Myths and stereotypes of the nationalism and komunism in ex Yugoslavia, Novi Sad 2008, 43-52.
М. Грол, Искушења демократије, Београд 1991.
Н. Дуганџија, Југославенство, Београд s.a.
М. Ђилас, Несавршено друштво и даље од „нове класе“, Лондон 1970.
О. Милосављевић, У традицији национализма, Београд 2002.
Фашизам и неофашизам, зборник радова, Београд 1977.
Ј. Драговић, „Спасиоци нације“. Интелектуална опозиција и оживљавање национализма, Београд 2004.
↑↑↑