Археолошка збирка - Изложбена делатност

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру Збирке значајно место има стална поставка, смештена у изложбеној просторији. Осим сталне поставке, која репрезентује пресек археолошког материјала из фундуса Збирке, у њој се повремено могу видети и тематске изложбе које се односе на појединачне локалитете или посебне археолошке проблеме.

Материјал из фундуса Збирке је, осим тога, био излаган у више наврата:

  • Изложба поводом 75 година од оснивања Археолошке збирке организована 2004. године на Одељењу за археологију, а у организацији Одељења за археологију и Археолошке збирке Филозофског факултета у Београду;
  • Добротвори Београдском универзитету – изложба одржана у Галерији САНУ 2005. године у организацији Универзитета у Београду;
  • Винча – праисторијска метропола – изложба одржана у Галерији САНУ током 2008-2009. године у организацији Филозофског факултета у Београду, Народног музеја Београд и Музеја града Београда.

↑↑↑