Запослени


др Данијел Синани

редовни професор
декан


Данијел Синани, запослен на Филозофском факултету у Београду од 2004. године, је редован професор Одељења за етнологију и антропологију, где предаје Народну религију Срба и Националну етнологију/антропологију - Религију (на основним студијама); Урбане и родне студије, Антропологију савремености и Општу методологију етнологије и антропологије (на мастер студијама), и Антропологију натприродног и Нове религије (на докторским студијама). Др Синани је ангажован и на Академији уметности у Новом Саду, где као гостујући професор предаје Етнологију 1 и 2 на Катедри за етномузикологију.

Председник је Етнолошког и антрополошког друштва Србије и члан Међународне асоцијације за антропологију Југоисточне Европе - InASEA. Учествовао је у организацји и имао је излагања на више националних и међународних научних скупова и конференција.

Оснивач је и руководилац Центра за истраживање алтернативних религија (ЦИАР) Филозофског факултета у Београду, главни и одговорни уредник свих публикација Етнолошког и антрополошког друштва Србије и главни и одговорни уредник часописа Антропологија.

Председник је Националног комитета за нематеријалну културну баштину Републике Србије.

Аутор је седам научних монографија (између осталих Демони и ритуали, 2013, Нове и алтернативне религије, 2014), уредник два тематска зборника и низа научних радова и чланака из домена антропологије религије, са посебним акцентом на истраживања народне религије и нових и алтернативних религија.

↑↑↑