Студентски парламент - Документа и акта

ДОКУМЕНТА И АКТА
АКТА

Акта којимa се уређују организација, начин избора, права и дужности чланова, надлежности и начин рада Студентског парламента Филозофског факултета су:

  • Статут Филозофског факултета
  • Правилник о раду Студентског парламента Филозофског факултета
  • Пословник Студентског парламента Филозофског факултета


Ова правна акта доступна су на страни www.f.bg.ac.rs/pravna_akta.

↑↑↑