Археолошка збирка - Запослени

ЗАПОСЛЕНИ

др Марко Јанковић, научни сарадник, управник Археолошке збирке


др Мирослав Лазић, виши научни сарадник

др Дубравка Николић, виши научни сарадник

Стеван Ђуричић, конзерватор - препаратор

Милица Митровић, истраживач-сарадник

↑↑↑