Klub studenata andragogije - Članstvo

ЧЛАНСТВО

Чланови Клуба студената андрагогије могу бити сви студенти андрагогије (основних и мастер академских студија) Филозофског факултета Универзитета у Београду који прихватају Статут и органе Клубa студената андрагогије. Чланство у Клубу студената андрагогије се стиче добровољним приступањем, пропраћеним попуњавањем приступнице.

Права, дужности и обавезе чланова Клубa студената андрагогије су да:

  • својим радом и понашањем афирмишу Клуб студената андрагогије
  • активно учествују у раду Клубa студената андрагогије
  • буду информисани о раду Клубa студената андрагогије
  • бирају и буду бирани у органе и друга тела Клубa студената андрагогије
  • се придржавају Статута, одлука и других правних аката органа Клубa студената андрагогије.
↑↑↑