Klub studenata andragogije

О КЛУБУ

Клуб студената андрагогије је самостално, непрофитно, неполитичко удружење студената андрагогије Филозофског факултета Универзитета у Београду које штити њихова права и интересе, промовише филозофију доживотног учења и андрагогију као пут остваривања концепције доживотног образовања, васпитања и учења. Жели да окупи студенте андрагогије око различитих пројеката, научноистраживачког, струковног и интердисциплинарног рада.

Мисија Клубa студената андрагогије је афирмација концепта доживотног образовања, васпитања и учења.

Циљеви Клубa студената андрагогије су:

  • рад на промоцији андрагогије као пута остваривања концепције доживотног образовања, васпитања и учења.
  • рад на остваривању студентских права и застити интереса студената андрагогије
  • укључивање студената андрагогије у научноистраживачки, струковни и интердисциплинарни рад
  • побољшање квалитета студирања андрагогије
  • унапређење међусобне сарадње студената андрагогије, сарадње са студентима матичног факултета и студентима других факултета у земљи и иностранству
  • унапређење културно-забавног и спортско-рекреативног живота студената андрагогије
  • рад на издавачкој делатности
↑↑↑