КСЕА - пројекти

ПРОЈЕКТИ
Школа визуелне антропологије

У пројекту „Школа визуелне антропологије“ студенти етнологије и антропологије ће бити упознати са визуелном антропологијом, како њеним историјским развојем, тако и теоријским и теренским методама и радом. На пројекту ће учествовати предавачи који имају искуства у овој области, и који ће своја искуства пренети кроз теоријска предавања, анализе етнолошких филмова, и давање инструкција за теренски рад. Такође, студенти ће снимати своје филмове на терену.

Овај пројекат има за циљ да кроз снимање филмова и теоријско образовање приближи студентима визуелну антропологију и оспособи их за самосталан рад у горе наведеном домену, а све то у циљу популаризације етнологије и антропологије.

У теоријском блоку наставе представљаће се увод у визуелну антропологију, критички ће се представити кратка упоредна историја филма и визуелне антропологије, и расправљаће се о питању употребе филмова и других визуелних материјала као етнографске грађе. Кроз интерактивна предавања, студенти су у могућности да у складу са својим истраживачким темама препознају и примене методе у свом филму. Студенти ће се упознавати са техничким својствима данашњих мини камкордера, основним техникама снимања, радом са камером у условима теренског истраживања, монтажним поступцима, различитим приступима у архивирању визуелних материјала.

Предавачи:

Др Слободан Наумовић, доцент на Филозофском факултету, одсек за етнологију и антропологију

Мр Миодраг Медиговић, ванредни професор на Факултету драмских уметности, одсек за филмску и телевизијску монтажу

Дубравка Обрадовић – председник Вега омладинског центра, омладински радник, медијски тренер

 

The Post

КСЕА је 2005. године покренула издавање првог студентског антрополошког часописа Тhe POST, са циљем унaпређења квалитета студентских радова и њиховог промовисања. У часопису се објављују првенствено самостални истраживачки радови студенткиња и студената етнологије и антропологије, али и других сродних наука. Четири главне целине из којих се састоји часопис садрже: самосталне истраживачке радове студената, превод неког често коришћеног а тешко доступног текста из области антропологије, интервјуе са антрополошкињама и антрополозима од светског значаја за антропологију и студентске радове мањег обима – есеје, приказе, репортаже са студентских конференција и друго.

Организатори пројекта су се мењали током година.

Контакт са члановима уредништва: the.post.ff@gmail.com

 

Радионице у гимназијама и средњим школама

Од 2005. године КСЕА спроводи пројекат популаризације антропологије у гимназијама и средњим школама широм Србије. Реч је о интерaктивном пројекту чија је сврха упознавање са антропологијом као науком која је релативно непозната међу средњошколском популацијом пошто се не налази у програмима основног и средњег образовања. Циљ пројекта је промоција и популаризација науке уопште, а посебно етнологије и антропологије, кроз упознавање ученика са основним методама друштвених наука, уз сажето излагање историје етнологије и антропологије и осврт на савремена струјања у антропологији у свету.

Организатори пројекта су студенти који активно учествују у раду Клуба.

 

Семинар за средњошколце на Филозофском факултету у Београду

КСЕА је 2007. године први пут организовала једнодневни семинар за ученике гимназија и средњих школа на Филозофском факултету у Београду. Основни циљ семинара је упознавање заинтересованих ученика са програмима студирања на Одељењу за етнологију и антропологију – основних, мастер и докторских студија, као и пружање дубљег увида у могућа поља истраживања етнологије-антропологије и њене примене.

Организатори пројекта су се мењали током година.

↑↑↑