Социологија

Курс:
Увод у светске религије (осн.)
У оквиру предмета: Увод у светске религије
Предавачи: др Милан Вукомановићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Ово је курс уводног карактера чији је главни циљ упознавање студената са социјалном историјом, учењима и обредима великих светских религија (јудаизам, хришћанство, ислам и религије Азије). Посебно ће бити речи о значају који религије имају за разумевање традиционалних, али и савремених култура и друштава у свету, укључујући и разлоге за сукобе међу религијама, као и перспективе интеррелигијског дијалога.
Циљ изучавања курса: Упознавање с различитим теоријским приступима религији и религијским феноменима, као и с основама повести и ритуала великих светских религија. Кроз теоријски и практични рад (радионице, посете храмовима, и сл.) разумевање живих светских религија у њиховом савременом контексту.
Предуслови за полагање: За студенте социологије, неопходно је најпре положити испит из Социологије религије.
Облици наставе: Настава и образовање студената ће се изводити путем предавања, вежби и »теренског рада«, тј. посете неким религијским објектима у граду. У настави ће бити коришћене аудио-визуелне методе и документарни филмови.
План курса:

1. недеља
предавање - Шта је религија? Како је проучавати?
Уводно предавање с циљем да се студенти упознају с различитим теоријским покушајима да се дефинише религија, као и типичним проблемима и приговорима везаним за те покушаје. У којој мери се разноврсност религијског света опире таквим теоријским покушајима?

1. недеља
семинар - Увод
Упознавање с програмом курса.

2. недеља
предавање - Рани јудаизам и рано хришћанство: извори
Увод у рани јудаизам и период Другог храма (520. пре н.е.- 70. н.е.).

2. недеља
семинар - Рани јудаизам и рано хришћанство: заједничка исходишта
Заједничка исходишта две монотеистичке религије

3. недеља
предавање - Социјална историја раног хришћанства
У овом предавању више пажње је посвећено раним хришћанским заједницама у периоду од првог до четвртог века. Те заједнице (Исусов покрет, павловско хришћанство, гностици) посматране су у свом аутентичном, плуралном друштвеном и историјском окружењу.

3. недеља
семинар - Филм Исус – човек
Филм и дискусија о филму

4. недеља
предавање - Ислам у "ораховој љусци"
Увод у ислам – религију, цивилизацију, заједницу и правно-политичко устројство (шеријат).

4. недеља
семинар - Филм У средишту Меке
Филм и дискусија о филму

5. недеља
предавање - Суфизам – унутрашња димензија ислама
Увод у суфизам. Дервишки редови (тарикати) и њихови обреди.

5. недеља
семинар - Зикр – док. видео
Филм и дискусија о филму

6. недеља
предавање - ТЕСТ

6. недеља
семинар - ТЕСТ
Тест који се полаже средином семестра.

7. недеља
предавање - Запад и ислам
Шта подразумевамо под Западом, а шта под исламом? Који су историјски разлози за вишевековно неразумевање ове две велике светске цивилизације? Шта је то »европски ислам«? Ислам на европском југозападу и југоистоку. Изазови колонијализма, модернизације и глобализације.

7. недеља
семинар - Филм Исламска повест Европе
Филм и дискусија о филму.

8. недеља
предавање - Увод у религије Азије: хиндуизам и будизам
У овом предавању ће више пажње бити посвећено неким класичним хиндиустичким и будистичким текстовима (Бхагавад-гита, упанишаде, Дхаммапада и др.). Кратко ће бити представљен и развој будизма у Индији, Кини и Јапану.

8. недеља
семинар - Филм Мати Ганга
Филм и дискусија о филму

9. недеља
предавање - Религија и насиље
Групни, радионичарски рад на примеру неког познатог или конструисаног међурелигијског сукоба. Изналажење одговарајућег модела посредовања у том сукобу.

9. недеља
семинар - Филм Submission
Краткометражни филм и дискусија о филму.

10. недеља
предавање - Верски фундаментализам
Типологија верског фундаментализма: примери из светских религија

10. недеља
семинар - Верски фундаментализам
Верски фундаментализам: дискусија

11. недеља
предавање - Међурелигијски дијалог: искуства и перспективе
Искуство међурелигијског дијалога у свету након Другог ватиканског сабора и оснивања Светског савета цркава.

11. недеља
семинар - Филм Crossing the Bridge
Филм и дискусија о филму

12. недеља
предавање - Религије Балкана – аврамовске религије
Преглед религијског пејзажа Балкана из "птичје перспективе"

12. недеља
семинар - Религије Балкана: упоредни преглед балканских религија
Религије Балкана: упоредни преглед балканских религија

13. недеља
предавање - Посета религијском објекту у граду
Овде је, по правилу, реч о некој мањој традиционалној религијској заједници у Београду (синагога, џамија, протестантска црква) и сусрету студената с локалним религијским представницима.

13. недеља
семинар - Посета религијском објекту у граду
Овде је, по правилу, реч о некој мањој традиционалној религијској заједници у Београду (синагога, џамија, протестантска црква) и сусрету студената с локалним религијским представницима.

14. недеља
предавање - Резиме курса
Сажетак курса

14. недеља
семинар - Резиме курса
Тематски сажетак курса

15. недеља
предавање - ЗАВРШНИ ИСПИТ
Завршни испит који се полаже крајем семестра.

15. недеља
семинар - Завршни испит
Завршни испит који се полаже на крају семестра.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д. Абазовић, Ј. Радојковић и М. Вукомановић, Религије света: будизам, хришћанство, ислам, Београдски центар за људска права, Београд, 2008, стр. 9-47
Милан Вукомановић, Рано хришћанство од Исуса до Христа, Чигоја штампа, Београд, 2003, стр. 7-42; 207-260
Џон Еспозито, Оксфордска историја ислама (погл. 14-15), Kлио, Београд, 2002, стр. 643-752
Милан Вукомановић, Homo viator: Религија и ново доба, Чигоја штампа, Београд, 2008, стр. 11-24; 67-103; 143-168
Милан Вукомановић, Религија, Завод за уџбенике, Београд, 2004, 28-32; 38-48
↑↑↑