Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2021.
  • испити: од 10.09. до 18.09. 2021.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
15.09. у 10:00 104

Класичне социолошке теорије
15.09. у 10:00 104

Општа историја XIX и XX века
16.09. у 10:00  16.09. у 09:00, 601 310

Социјална демографија
13.09. у 14:00 101

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
10.09. у 15:00 101

Увод у социокултурну антропологију
17.09. у 13:00 310

Увод у социологију 1
16.09. у 16:30  14.09. у 09:00, 104 101

Увод у социологију 2
16.09. у 15:00  14.09. у 09:00, 104 101

Социјална психологија
18.09. у 09:00 АМф, 101, 103, 104, 105II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
13.09. у 15:00 к 369

Историја економске мисли
15.09. у 10:00 310

Методологија социолошких истраживања I
14.09. у 13:00 104

Основи економије
16.09. у 16:00  17.09. у 08:00, АМФ 308

Основи економије I
16.09. у 16:00  17.09. у 08:00, АМФ 308

Основи економије II
17.09. у 12:00  17.09. у 08:00, АМФ 301

САД – држава и друштво
16.09. у 09:00 601

Савремене социолошке теорије
17.09. у 11:00 310

Социологија глобализације
16.09. у 08:00 105

Социологија културе
16.09. у 11:00 104

Социологија образовања
13.09. у 14:15 Амф

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
14.09. у 12:00 к 351

Социологија религије
13.09. у 10:00 308

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
15.09. у 10:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
12.09. у 10:00 103

Увод у социологију образовања
13.09. у 14:15 Амф

Увод у студије глобализације
16.09. у 08:00 105III ГОДИНА
Антропологија рата
17.09. у 13:00 310

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
14.09. у 13:00 к 351

Глобализација културе
16.09. у 08:00 105

Култура касног капитализма
10.09. у 17:00  10.09. у 12:00 312

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
14.09. у 13:00 104

Методологија социолошких истраживања II
14.09. у 13:00 104

Основе социологије рада
11.09. у 09:00  17.09. у 09:00, 308 308

Политичка глобализација
16.09. у 08:00 105

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
17.09. у 13:00 310

Социологија друштвених девијација - криминалитет
16.09. у 14:00 105 и 310

Социологија руралног развоја (за студенте који су ове године слушали)
13.09. у 11:00 310

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села) за претходне генерације
15.09. у 12:00 101

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
14.09. у 12:00 к 351

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
15.09. у 10:00 106

Теорије моћи
12.09. у 10:00 103

Теорије о друштв. променама
17.09. у 16:00 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
16.09.у 08:00 105

Економска транзиција
15.09. у 10:00 310

Основи економске социологије
11.09. у 09:00  17.09. у 09:00, 308 308

Основи социологије организације
10.09. у 09:00 310

Савремене економске миграције
13.09. у 15:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
16.09. у 09:00 601

Култура и друштвене разлике
16.09. у 17:00 312

Род и култура (Полност и култура)
10.09. у 11:00 310

Социологија масовне културе
16.09. у 11:00 104

Увод у социологију музике
15.09. у 10:00 104

Увод у светске религије
13.09. у 10:00 308IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
14.09. у 11:00 105

Методика наставе социологије
13.09. у 13:30 312

Социологија менталних поремећаја
16.09. у 11:00 105 и 310

Социологија града
15.09. у 12:00 101

Социологија политике
17.09. у 12:00 308

Социологија породице
10.09. у 13:00 105Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
15.09. у 12:00 101

Изазови савремене породице
17.09. у 12:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
17.09. у 12:00 312

Социологија детињства
17.09. у 10:00 ИСИ

Социологија окружења
15.09. у 12:00 101

Социологиjа омладине
17.09. у 14:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
17.09. у 12:00 308

Историјска социологија
12.09. у 10:00 103

Превладавање прошлости
17.09. у 12:00 308

Социологија етничких група и нација
17.09. у 12:00 308

Социологија избора
12.09. у 10:00 103МАСТЕР СТУДИЈЕ
Информационо-комуникационе технологије и друштвене мреже
15.09. у 10:00 к 378

Кључни проблеми социолошке теорије
16.09. у 17:00 312

Методика наставе социологије 2
13.09. у 13:30 312

Методологија социолошких истраживања
14.09. у 13:00 104

Родне студије 2
10.09. у 11:00 310

Социологија маргинализованих група
14.09. у 12:00 к 351

Увод у системску породичну теорију и терапију
14.09. у 12:30 к 351ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
16.09. у 13:00 к 370
↑↑↑