Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 19.07. до 22.08. 2021.
  • уплата најкасније до: 19.08. 2021. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 23.08.2021.
  • испити: од 24.08. до 02.09. 2021.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија - писмени испит
24.8. у 13 Амф, 101, 103

Mотивација и емоције
28.8. у 16 Амф, 103

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
3.9. у 12 Амф, 103

Mетодологија психолошких истраживања
24.8. у 18 Амф, 101

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 (писмени), Статистика у истраживању образовања
1.9. у 11 Амф, 101

Статистика у психологији 2, усмени испит
2.9. 106

Физиологија нервног система
31.8. у 9 Амф.

Биолошка психологија
31.8. у 9 Амф.

Генетика
1.9. у 13 105

Психологија опажања
28.8. у 14 Амф, 103

Историјски увод у психологију
24.8. у 13 104II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
1.9. у 17 Амф, 101

Психологија личности
25.8. у 17 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
30.8. у 16 Амф, 101, 103

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
31.8. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
26.8. у 10 214

Психологија менталног здравља
31.8. у 11 Амф.

Психометрија 1 и 2, Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
3.9. 106III ГОДИНА
Генетика
1.9. у 13 105

Општа психопатологија
2.9. у 17 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
24.8. у 8:30 Амф.

Психологија интелигенције
24.8. у 11 Амф.

Увод у психологију образовања
2.9. у 9 208

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
30.8. у 8 Амф, 101, 103, 105

Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија (социолози) и Основи социјалне психологије (андрагози)
30.8. у 8 Амф, 101, 103, 105

Социјализација
30.8. у 8 Амф, 101, 103, 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
31.8. у 13 Амф.

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
24.8. у 10 208

Основи психотерапије и саветовања
31.8. у 15 104

Увод у клиничку психологију
25.8. у 12 Амф, 101

Kаријерa и организација, Каријера
1.9. у 15:30  1.9. у 11, Амф. Амф.

Неуропсихологија
26.8. у 13 Амф.

Развојна психопатологија
27.8. у 10 Амф.

Психологија породице
25.8. у 12 Амф, 101

Психологија религије
27.8. у 10 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
28.8. у 14 Амф, 103

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
3.9. 106

Психолошке школе и правци
25.8. у 11 260

Методе клиничке процене, Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа, електронским путем
25.8. до 15 час.

Клиничка психологија са психодијагностиком
2.9. у 11 257

Основи психотерапије и саветовања, двосеместрални предмет, део код Н. Петровића
31.8. у 15 104

Основе клиничке процене
2.9. у 9 101

Методе клиничке процене
2.9. у 9  2.9. у 11, 101 101

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
27.8. у 16 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
27.8. у 16 258

Интервенције у кризи
31.8. у 14 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
3.9. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
24.8. у 10 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
2.9. у 15 258

Психопатологија групних процена
27.8. у 10 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
30.8. у 16 Амф, 101, 103

Психологија учења и наставе
2.9. у 9 208

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
24.8. у 17 208

Морални развој
30.8. у 16 Амф, 101, 103

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
24.8. у 17 208

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике - писмени испит
2.9. у 9 208

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
27.8. до 20

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
у договору са наставником ЦОН канцеларија

Методика наставе психологије - предаја предиспитних задатака
30.8. до 20 Google учионица

Методика наставе психологије - писани испит
30.8. у 10 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
2.9. у 11 208

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
1.9. у 15:30  1.9. у 11, Амф. Амф.

Психологија зрелог доба и старења
31.8. у 17  26.8. у 12, 103 Амф.

Психологија међуљудских односа,Психологија међуљудских односа на раду
26.8. у 11 208

Селекција и процењивање запослених
2.9. у 11 208

Стрес на раду
31.8. у 13 Амф.

Организационе промене и развој
26.8. у 11 208МАСТЕР
Психологија уметности
28.8. у 14 Амф, 103

Психологија индивидуалних разлика:виши курс
1.9. у 17 Амф, 101

Управљање променама
26.8. у 11 208

Професионална и етичка питања у психологији рада
2.9. у 11 208

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
25.8. у 12 Амф, 101

Генограм
2.9. у 10 282, 258

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја електронским путем
25.8. до 15 час.

Школска психологија
24.8. у 17 208

Психолошке основе образовне политике - мастер
2.9. у 9 208

Морални развој - мастер
30.8. у 16 Амф, 101, 103

Мултикултурално образовање, Интеркултурално обрзовање
24.8. у 17 208

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, - предаја рада у електроснкој форми
до 15.8.

Психолошка примарна превенција, Здравствена психологија - усмени испит
24.8. у 12 264

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
27.8. у 16 258
↑↑↑