Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
12.7. у 16 Амф, 101,103

Mотивација и емоције
15.7. у 12 Амф, 101,103

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
10.7. у 13 Амф, 101

Mетодологија психолошких истраживања
16.7. у 14 Амф, 105,104

Статистика у психологији 1
13.7. у 16 Амф, 101

Статистика у психологији 2 (писмени)
13.7. у 16 Амф, 101

Статистика у психологији 2, усмени испит
15.7. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
14.7. у 8 Амф, 101

Генетика
12.7. у 10 105

Психологија опажања
14.7. у 16 Амф, 103

Историјски увод у психологију
12.7. у 14:30 211II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
15.7. у 18 Амф.

Психологија личности
12.7. у 9 Амф

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
16.7. у 10 Амф, 101, 105,104

Психологија учења
13.7. у 10 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
7.7. у 9:30 214

Психологија менталног здравља
14.7. у 18 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a, где ће бити објављено и време одржавања испита
17.7. 106III ГОДИНА
Генетика
12.7. у 10 105

Општа психопатологија
16.7. у 18 Амф.

Психологија интелигенције
15.7. у 14 Амф.

Увод у психологију образовања
16.7. у 12  16.7. у 9, 208 105, 208

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
13.7. у 8 Амф, 101, 103, 105

Основи социјалне психологије (студенти андрагогије и педагогије)
13.7. у 8 Амф, 101, 103, 105

Социјална психологија(студенти социологије)
9.7. у 8 Амф, 101, 103

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
14.7. у 12 103

Психопатологија деце и младих
16.7. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
14.7. у 10 208

Основи психотерапије и саветовања
12.7. у 16 211

Увод у клиничку психологију
14.7. у 19:30 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
15.7. у 10 Амф, 101

Неуропсихологија
11.7. у 12 Амф.

Развојна психопатологија
10.7. у 11 101

Психологија породице
17.7. у 9:00  14.7. у 19:30, Амф. 101

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
13.7. у 8 Амф, 101, 103, 105

Психологија религије
10.7. у 11 101IV ГОДИНА
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Примењена социјална психологија
13.7. у 8 Амф, 101, 103, 105

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
17.7. 106

Психолошке школе и правци
8.7. у 10:30 260

Психологија уметности
14.7. у 16 Амф, 101

Методе клиничке процене - предаја досијеа, електронским путем
до 7.7.

Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа, електронским путем
до 7.7.

Клиничка психологија са психодијагностиком
13.7. у 14 257

Основе клиничке процене
13.7. у 10 103

Методе клиничке процене
13.7. у 12 103

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
12.7. у 17  12.7. у 9, 258 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
12.7. у 17  12.7. у 9, 258 258

Интервенције у кризи
12.7. у 15 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
16.7. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
14.7. у 10 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
16.7. у 16 258

Психопатологија групних процена
10.7. у 11 101

Емоционални развој, Афективни развој
16.7. у 10 Амф, 101, 105,104

Психологија учења и наставе
10.7. у 10  16.7. у 12, 208,105 208

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
15.7. у 10 208

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
15.7. у 10 208

Морални развој
16.7. у 10 Амф, 101, 105,104

Психологија зрелог доба и старења
10.7. у 10 Амф.

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
16.7. у 12 208, 105

Методика наставе психологије - предаја предиспитних задатака
12.7. до 20 час. на Google учионици

Методика наставе психологије - писани испит
12.7. у 10 учионица ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - слање портфолија на: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
10.7. до 13

Психологија деце са потребом за додатном подршком,Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
у договору са наставником канцеларија ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад
16.7. у 16 Амф.

Селекција и процењивање запослених
17.7. у 11  12.7. у 11, 208 208

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким, системима
15.7. у 10 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
17.7. у 11  12.7. у 11, 208 208

Стрес на раду
14.7. у 12 103

Организационе промене и развој
13.7. у 12 101МАСТЕР
Психологија уметности
14.7. у 16 Амф, 101

Роршахов метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова електронским путем
до 7.7.

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова електронским путем
до 7.7.

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
15.7. у 18 Амф.

Клиничке неуронауке
11.7. у 13:30 214

Управљање променама
16.7. у 16 Амф.

Професионална и етичка питања у психологији рада
17.7. у 11  12.7. у 11, 208 208

Школска психологија
15.7. у 10 208

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
15.7. у 10 208

Психолошке основе образовне политике (мастер)
16.7. у 12 208, 105

Морални развој (мастер)
16.7. у 10 Амф, 101, 105,104

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - предаја радова
до 5.7.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
14.7. у 12 264

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
12.7. у 17  12.7. у 9, 258 258

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм
15.7. у 11:30 282, 258

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и притичка питања у клиничкој психологији
14.7. у 19:30 Амф.
↑↑↑