Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2021.
  • испити: од 10.09. до 18.09. 2021.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
14.09. у 12:00 амф.

Систем васпитања и образовања
15.09. у 12:00 амф.

Основи педагошке науке
17.09. у 16:00 амф.

Основи психологије личности
18.09. у 12:00 101

Општа психологија
18.09. у 12:00 101

Статистика у истраживању образовања
16.09. у 13:00 амф.

Професионалне вештине
13.09. у 12:00 101,103

Увод у развојну психологију
17.09. у 10:00 103

Развојна психологија
17.09. у 10:00 103

Историја педагошких идеја
10.09. у 11:00 103

Општа педагогија
14.09. у 12:00 амф.

Увод у педагошку психологију
16.09. у 9:00 208

Педагошка психологија
16.09. у 9:00 208

Образовање и медији
10.09. у 11:00 105

Рад с даровитим ученицима
15.09. у 12:00 амф.

Ваншколска педагогија
14.09. у 12:00 амф.

Информационе технологије у образовању
17.09. у 16:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
15.09. у 12:00 амф.

Развој педагогије у Срба
15.09. у 16:00 101,103

Историја школства у Србији
15.09. у 16:00 101,103

Развој школства и педагогије у Србији
15.09. у 16:00 101,103

Увод у педагошка истраживања
16.09. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
16.09. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
16.09. у 11:00 амф.

Дидактика
10.09. у 11:00 105

Школска педагогија
18.09. у 12:00 амф.

Предшколска педагогија
13.09. у 10:00 101,103

Школска педагогија (одабране теме)
18.09. у 15:30 277

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
17.09. у 10:00 103

Развијање и евалуација програма
13.09. у 12:00 101,103

Језик и образовање
17.09. у 11:00 208

Породична педагогија
15.09. у 13:00 208

Савремени педагошки правци
15.09. у 13:00 213

Андрагогија
14.09. у 10:00 105

Системи и програми предшколског васпитања
13.09. у 10:00 101,103

Дечја игра и стваралаштво
13.09. у 12:00 101,103

Методика рада школског педагога
18.09. у 16:00 277

Стручна пракса 2
18.09. у 15:30 277

Планирање у настави
16.09. у 9:00 101

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
16.09. до 20:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
у договору са наставником ЦОН канцеларија

Методе рада предшколског педагога
13.09. у 10:00 101,103

Праћење и оцењивање у настави
15.09. у 10:00 211

Дидактичке теорије - импликације у настави
17.09. у 11:00 208

Инклузија у образовању
18.09. у 12:00 амф.

Интерактивне методе у настави
15.09. у 12:00 269

Евалуација школског образовања
18.09. у 12:00 амф.

Методика математичког образовања
10.09. у 11:00 105

Методика језичког образовања
17.09. у 11:00 208

Истраживања у педагогији (мастер)
16.09. у 11:00 амф.

Високошколско образовање (мастер)
15.09. у 13:00 213

Породични односи и васпитање (мастер)
15.09. у 13:00 213

Педагошко саветовање (мастер)
18.09. у 12:00 амф.

Компаративна педагогија (мастер)
18.09. у 12:00 амф.

Управљање у образовању (мастер)
18.09. у 15:30 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
18.09. у 15:30 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
18.09. у 15:30 277

Детињство, култура и образовање (мастер)
14.09. у 13:30 606

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
14.09. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
14.09. у 13:30 270

Национална историја педагогије (мастер)
15.09. у 16:00 101,103

Општа историја педагогије (мастер)
15.09. у 16:00 101,103

Настава и учење (мастер)
10.09. у 11:00 105

Савремене теорије васпитања (мастер)
15.09. у 12:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
14.09. у 12:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
15.09. у 12:00  18.09. у 12:00, амф. 269

Технике истраживања у педагогији (мастер)
17.09. у 11:00 276
↑↑↑