Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 19.07. до 22.08. 2021.
  • уплата најкасније до: 19.08. 2021. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 23.08.2021.
  • испити: од 24.08. до 02.09. 2021.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
27.08. у 12:00 амф.

Систем васпитања и образовања
28.08. у 12:00 амф.

Основи педагошке науке
02.09. у 13:00 амф.

Основи психологије личности
31.08. у 14:00 105

Општа психологија
31.08. у 14:00 105

Статистика у истраживању образовања
01.09. у 11:00 амф.

Професионалне вештине
24.08. у 15:00 101,103

Увод у развојну психологију
31.08. у 17:00  26.08. у 12:00, 103 амф.

Развојна психологија
31.08. у 17:00  26.08. у 12:00, 103 амф.

Историја педагошких идеја
25.08. у 10:00 103

Општа педагогија
27.08. у 12:00 амф.

Образовање и медији
27.08. у 11:00 105

Рад с даровитим ученицима
28.08. у 12:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
28.08. у 12:00 амф.

Информационе технологије у образовању
02.09. у 13:00 амф.

Ваншколска педагогија
27.08. у 12:00 амф.

Увод у педагошку психологију
01.09. у 9:00 101

Педагошка психологија
01.09. у 9:00 101

Развој педагогије у Срба
30.08. у 12:00 101,103

Историја школства у Србији
30.08. у 12:00 101,103

Развој школства и педагогије у Србији
30.08. у 12:00 101,103

Увод у педагошка истраживања
02.09. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
02.09. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
02.09. у 11:00 амф.

Дидактика
27.08. у 11:00 105

Предшколска педагогија
24.08. у 9:00 101,103

Школска педагогија
01.09. у 13:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
26.08. у 12:00 103

Развијање и евалуација програма
24.08. у 15:00 101,103

Школска педагогија (одабране теме)
02.09. у 15:30 277

Породична педагогија
31.08. у 15:00 208

Савремени педагошки правци
31.08. у 15:00 214

Језик и образовање
01.09. у 11:00 208

Андрагогија
27.08. у 13:00 103

Методика рада школског педагога
02.09. у 16:00 277

Стручна пракса 2
02.09. у 15:30 277

Системи и програми предшколског васпитања
24.08. у 9:00 101,103

Дечја игра и стваралаштво
24.08. у 15:00 101,103

Планирање у настави
30.08. у 12:00 амф.

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
27.08. до 20:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
у договору са наставником ЦОН канцеларија

Праћење и оцењивање у настави
31.08. у 12:00 211

Евалуација школског образовања
01.09. у 13:00 амф.

Инклузија у образовању
01.09. у 13:00 амф.

Дидактичке теорије - импликације у настави
01.09. у 11:00 208

Методе рада предшколског педагога
24.08. у 9:00 101,103

Интерактивне методе у настави
31.08. у 14:00 269

Методика језичког образовања
01.09. у 11:00 208

Методика математичког образовања
27.08. у 11:00 105

Истраживања у педагогији (мастер)
02.09. у 11:00 амф.

Високошколско образовање (мастер)
31.08. у 15:00 214

Породични односи и васпитње (мастер)
31.08. у 15:00 214

Компаративна педагогија(мастер)
01.09. у 13:00 амф.

Педагошко саветовање (мастер)
01.09. у 13:00 амф.

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
02.09. у 15:30 277

Управљање у образовању (мастер)
02.09. у 15:30 277

Настава и учење (мастер)
27.08. у 11:00 105

Национална историја педагогије (мастер)
30.08. у 12:00 101,103

Општа историја педагогије (мастер)
30.08. у 12:00 101,103

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
24.08. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
24.08. у 13:30 270

Детињство, култура и образовање (мастер)
24.08. у 13:30 606

Морални развој и морално васпитање (мастер)
27.08. у 12:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
28.08. у 12:00 амф.

Превенција антисоцијаног понашања деце и младих у школи (мастер)
02.09. у 15:30 277

Евалуација рада наставника (мастер)
31.08. у 14:00 269

Технике истраживања у педагогији (мастер)
26.08. у 11:00 276
↑↑↑