Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
8.7. у 16:00 амф.

Систем васпитања и образовања
9.7. у 12:00 амф.

Основи педагошке науке
5.7. у 19:00 амф.

Основи психологије личности
7.7. у 16:00 амф.

Општа психологија
7.7. у 16:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
13.7. у 18:00 амф.

Професионалне вештине
9.7. у 16:00 101,103

Увод у развојну психологију
10.7. у 10:00 амф.

Развојна психологија
10.7. у 10:00 амф.

Историја педагошких идеја
5.7. у 17:00 амф.

Општа педагогија
8.7. у 16:00 амф.

Образовање и медији
7.7. у 11:00 208, 211

Рад с даровитим ученицима
9.7. у 12:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
9.7. у 12:00 амф.

Информационе технологије у образовању
5.7. у 19:00 амф.

Ваншколска педагогија
8.7. у 16:00 амф.

Развој педагогије у Срба
10.7. у 16:00 101,103

Историја школства у Србији
10.7. у 16:00 101,103

Развој школства и педагогије у Србији
10.7. у 16:00 101,103

Увод у педагошку психологију
6.7. у 14:00 101

Педагошка психологија
6.7. у 14:00 101

Увод у педагошка истраживања
8.7. у 13:00 101,103

Методе и технике истраживања у образовању
8.7. у 13:00 101,103

Методологија педагошких истраживања
8.7. у 13:00 101,103

Дидактика
7.7. у 11:00 208,211

Предшколска педагогија
9.7. у 14:00 101,103

Школска педагогија
6.7. у 16:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
10.7. у 10:00 амф.

Развијање и евалуација програма
9.7. у 16:00 101,103

Школска педагогија (одабране теме)
5.7. у 12:00 277

Језик и образовање
8.7. у 10:00 208

Породична педагогија
5.7. у 19:15 101

Савремени педагoшки правци
6.7. у 11:00  6.7. у 11:00, 211 208

Андрагогија
8.7. у 18:00 амф.

Системи и програми предшколског васпитања
9.7. у 14:00 101,103

Дечја игра и стваралаштво
9.7. у 16:00 101,103

Методика рада школског педагога
5.7. у 12:00 277

Стручна пракса 2
5.7. у 12:00 277

Планирање у настави
7.7. у 18:00 амф.

Дидактичке теорије - импликације у настави
8.7. у 10:00 208

Предаја портфолија за васпитно-образовни рада са децом са посебним потребама
10.7. до 13:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
усмени испит у договору са натавником канцеларија ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
6.7. у 12:00 ЦОН

Методе рада предшколског педагога
9.7. у 14:00 101,103

Евалуација школског образовања
6.7. у 16:00 амф.

Методе истраживања у педагогији
9.7. у 11:00 213

Интерактивне методе у настави
5.7. рок за достављање радова

Инклузија у образовању
6.7. у 16:00 амф.

Методика језичког образовања
8.7. у 10:00 208

Истраживања у педагогији (мастер)
8.7. у 13:00 101,103

Детињство, култура и образовање (мастер)
6.7. у 13:30 606

Развој и права детета (мастер)
10.7. у 10:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
6.7. у 14:00 269

Национална историја педагогије (мастер)
10.7. у 16:00 101,103

Општа историја педагогије (мастер)
10.7. у 16:00 101,103

Високошколско образовање (мастер)
6.7. у 11:00 211

Породични односи и васпитање (мастер)
6.7. у 11:00 211

Педагошко саветовање (мастер)
6.7. у 16:00 амф.

Компаративна педагогија (мастер)
6.7. у 16:00 амф.

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
5.7. у 12:00 277

Управљање у образовању (мастер)
5.7. у 12:00 277

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
6.7. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
6.7. у 13:30 270

Настава и учење (мастер)
7.7. у 11:00 208,211

Морални развој и морално васпитање (мастер)
8.7. у 16:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
9.7. у 12:00 амф.

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
5.7. у 12:00 277

Технике истраживања у педагогији (мастер)
9.7. у 12:00 213
↑↑↑