Класичне науке

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом наставе и литературом
Подела спискова литературе и оригиналних текстова.

2. недеља
предавање - Разговор о прилагођавању наставе интересовању и теми кандидата

3. недеља
предавање - Македонска ренесанса

4. недеља
предавање - Византијски полихистори 14. и 15. века

5. недеља
предавање - Школство у Византији

6. недеља
предавање - Школство у Византији 2

7. недеља
предавање - Књижевност 4. века, прелазно доба

8. недеља
предавање - Античка и византијска реторика

9. недеља
предавање - Античка и византијска епистолографија

10. недеља
предавање - Разговор о семинарском раду кандидата

11. недеља
предавање - Византијски и антички роман

12. недеља
предавање - Античко предање у средњовековној Србији

13. недеља
предавање - Преношење грчке културе на Запад

14. недеља
предавање - Античка традиција на Западу у средњем веку

15. недеља
предавање - Ренесансни филолози

16. недеља
предавање - Ренесансни филолози 2

17. недеља
предавање - Ренесанса Палеолога

18. недеља
предавање - Ренесанса Комнина

19. недеља
предавање - Филологија у Византији

20. недеља
предавање - Делатност патријарха Фотија

21. недеља
предавање - Збирке византијских рукописа

22. недеља
предавање - Арета из Цезареје

23. недеља
предавање - Античка и византијска епистолографија

24. недеља
предавање - Античка и византијска метрика

25. недеља
предавање - Античко и византијско схватање времена

27. недеља
предавање - Пагански писци у Византији

28. недеља
предавање - Георгије Гемист Плитон

29. недеља
предавање - Припрема за испит

30. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Highet, The Classical Tradition, Oxford 1951.
Paul Lemerle, Byzance et la tradition des lettres helleniques, Beograd 1962.
Luj Breje, Vizantijska civilizacija, Beograd 1976.
R.R. Bolgar, The Classical Heritage and its Beneficiaries, Canbridge 1977.
R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship from 1300 to 1850, Oxford 1976.
L.D. Reynolds and N.G. Wilson, Scribes and Scholars, Oxford 1975.
Општа допунска литература
V. Tatakis, Vizantijska filozofija, Beograd - Nikšić 2002.
H. Hunger, Die Hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner, I-II, Muenchen 1978.
С.С. Аверинцев, Поеетика рановизантијске књижевности, Београд 1982.
↑↑↑