Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 20.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 21.09.2021.
  • испити: од 22.09. до 25.09. 2021.
Предмети са одељења - основне студије
Византијска филологија I
22. 9. у 11.00  30. 9. у 11.00 кл2

Грчки језик I - писмени
22. 9. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
24. 9. у 12.00 кл1

Грчки језик II - писмени
22. 9. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
24. 9. у 12.00 кл1

Историја религија (АР, ИУ, КЛ)
22. 9. у 12.30 СтКЛ1

Историја римске књижевности
24. 9. у 10.00 СтКЛ2

Историја хеленске књижевности
24. 9. у 10.00 СтКЛ2

Историјска граматика грчког језика I - писмени
22. 9. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
23. 9. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
25. 9. у 11.00  26. 9. у 11.00 кл3

Латински језик (АР, ИУ)
23. 9. у 10.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
23. 9. у 12.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
23. 9. у 12.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
23. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
25. 9. у 11.00  26. 9. у 11.00 кл3

Латински језик II - писмени
23. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
25. 9. у 11.00  26. 9. у 11.00 кл3

Методика наставе класичних језика
23. 9. у 11.00 кл3

Новогрчки језик I
24. 9. у 16.00 писмени, у 17.30 усмени СтКЛ1

Новогрчки језик II
24. 9. у 16.00 писмени, у 17.30 усмени СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
24. 9. у 11.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
24. 9. у 11.00 кл2

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
23. 9. у 12.30 кл2

Римска књижевност
24. 9. у 10.00 СтКЛ2

Старогрчки језик (ФС)
24. 9. у 13.00 кл1

Увод и историју религија (АР, ИУ, КЛ)
22. 9. у 12.30 СтКЛ1

Увод у класичне науке
22. 9. у 11.00  22. 9. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
24. 9. у 10.00 СтКЛ2
↑↑↑