Klasične nauke

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 28.05. 2019.
  • уплата најкасније до: 24.05. 2019.
  • провера услова и приговори: 29.05. 2019.
  • испити: од 03. до 12.06. 2019.
Предмети са одељења - мастер и докторске студије
Сви изборни предмети код доц. др Ане Петковић
3.6. у 11:00 кл2

Школска пракса 2
5.6. у 11:00 кл3Предмети са одељења - основне студије
Античка реторика
7.6. у 10:00 кл4

Византијска филологија I
10.6. у 12:00 СтКЛ2

Византијска филологија II
10.6. у 12:00 СтКЛ2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
4.6. у 11:00 кл2

Грчки језик I - писмени
4.6. у 11:00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
11.6. у 11:00 кл1

Грчки језик II - писмени
4.6. у 11:00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
11.6. у 14:00 кл1

Историјска граматика грчког језика - писмени
4.6. у 11:00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика - усмени
11.6. у 10:00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
5.6. у 10:00 СтКЛ1

Колоквијум из Историје римске књижевности (доц. др А. Петковић)
3.6. у 11:00 кл2

Колоквијум из Историје хеленске књижевности (доц. др Д. Поповић)
4.6. у 11:30 кл2

Колоквијум из Историје хеленске књижевности (доц. др А. Петковић)
3.6. у 11:00 кл2

Латински језик (АР, ИУ), Латински језик 1 (ИС), Латински језик 2 (ИС)
5.6. у 10:00 кл3

Латински језик I - писмени
5.6. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
12.6. у 10:00 кл3

Латински језик II - писмени
5.6. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
12.6. у 10:00 кл3

Методика наставе класичних језика
5.6. у 11:00 кл3

Новогрчки језик I - писмени
7.6. у 13.00 СтКЛ1

Новогрчки језик II - писмени
7.6. у 13.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
6.6. у 10:00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
3.6. у 11:00 кл2

Преглед античке књижевности 3
6.6. у 11:00 кл2

Римска књижевност
7.6. у 10:00 кл4

Теорија античке књижевности
3.6. у 11:00 кл2

Увод у историју религија (АР, ИУ)
12.6. у 10:00 кл2

Увод у класичне науке
10.6. у 10:00 СтКЛ2

Хеленска књижевност
7.6. у 10:00 кл4
↑↑↑