Историја уметности

Запослени
управник Одељења: 
др Лидија Мереник
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Александар Кадијевић, редовни професор
др Бранислав Тодић, редовни професор
др Драган Војводић, редовни професор
др Иван Стевовић, редовни професор
др Игор Борозан, редовни професор
др Милан Попадић, редовни професор
др Миодраг Марковић, редовни професор
др Ненад Макуљевић, редовни професор
др Предраг Драгојевић, редовни професор
др Саша Брајовић, редовни професор
др Симона Чупић, редовни професор
др Јелена Ердељан, редовни професор
др Лидија Мереник, редовни професор
др Бранка Вранешевић, ванредни професор
др Владимир Симић, ванредни професор
др Зоран Ракић, ванредни професор
др Јасмина Чубрило, ванредни професор
др Олга Шпехар, ванредни професор
Ирена Ћировић, асистент
Библиотекари:
Александра Илијевски, истраживач-сарадник
↑↑↑