Историја уметности

Курс:
Енглески језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Енглески језик 1
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент у пензији
мр Нина Влаховићнаставник страног језика
Милица Стојановићнаставник страног језика
мр Ана Поповић-Пецићнаставник страног језика
Маја Стевановићнаставник страног језика
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржаји наставе одређени су постављеним циљевима, и чине их изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда - увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на Филозофском факултету.
Циљ изучавања курса: Овладавање граматичким структурама општег академског језика. Развијање различитих вештина читања и разумевања усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на Филозофском факултету.
Предуслови за полагање: Најмање 8 година учења језика током претходног школовања (у основној и средњој школи).
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Стојановић, М. English for Sailing on the River of Time, Archaeology and Art History Studies
Svetlana R. Stojić, English Grammar Exercises for Undergraduate Studies, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vlahovic N., English Grammar in Context, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Општа допунска литература
Alexander, L.G. Longman English Grammar. London: Longman
Поповић, Љ. и Мирић В. Граматика енглеског језика са вежбањима. Београд: Завет.
Swan, M. Practical English usage. Oxford: OUP.
↑↑↑