Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Уводна разматрања, распоред обавеза

2. недеља
предавање - Преглед литературе

3. недеља
предавање - Појам извора

4. недеља
предавање - Подела извора

5. недеља
предавање - Примарни извори

6. недеља
предавање - Секундарни извори

7. недеља
предавање - Сакупљање извора

8. недеља
предавање - Критика извора

9. недеља
предавање - Појам историографије

10. недеља
предавање - Врсте историографских дела

11. недеља
предавање - Рецензија

12. недеља
предавање - Методологија у пракси

13. недеља
предавање - Закључна разматрања

14. недеља
предавање - Предиспитне припреме

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Ћирковић, Увод у историјске студије, Београд 1978; А. Митровић, Пропитивање Клио, Београд 1996, 137-181; Р. Фиш, Критички термини историје уметности, Нови Сад 2004;
А. Кадијевић, Терминологија српске архитектонске историографије (прилози у часопису ,,Архитектура'' 2005-2006).
Општа допунска литература
Р. Пођоли, Теорија аванагардне уметности, Београд 1975; Ђ. К. Арган, Ревивал, Живот умјетности 26-27, Загреб 1978, 164-176; М. Јовановић, Историзам у уметности 19. века, Саопштења 20-21, Београд 1988, 275-284;
М. Недељковић, Недоглед Икарије, Крагујевац 2000, 267-303, 351-363, 395-408, 415-424; М. Лојаница, Процес пројектовања, скрипта, Београд 2001.
↑↑↑