Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 20.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 21.09.2021.
  • испити: од 22.09. до 25.09. 2021.
ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви предмети код проф. др Александра Кадијевића
24.9.2021, у 14 часова сала 101

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића, проф. др Драгана Војводића и доцента др Драгане Павловић (прозивка и ИСПИТ)
22.9.2021, у 18 часова сала 101

Сви испити код проф. др Владимира Симића
24.9.2021, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
22.9.2021, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
23.9.2021, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Милана Попадића
23.9.2021, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
23.9.2021, у 14 часова Темпус сала

Античка уметност
22.9.2021, у 10 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
24.9.2021, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности I
25.9.2021, у 9 часова Темпус сала

Европска уметност новог века I (усмено)
23.9.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
23.9.2021, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
23.9.2021, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
23.9.2021, у 10 часова кабинет 479

Српска уметност новог века 2
23.9.2021, у 11 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку
23.9.2021, у 10 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
23.9.2021, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
23.9.2021, у 10 часова кабинет 483

Општа историја уметности средњег века
22.9.2021, у 10 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
22.9.2021, у 10 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
22.9.2021, у 10 часова сала 401

Писање о уметности
22.9.2021, у 14 часова сала 101

Теорије уметности
22.9.2021, у 16 часова сала 101

Методологија историје уметности
22.9.2021, у 13 часова сала 101

Историја историје уметности
22.9.2021, у 15 часова сала 101

Историја модерне уметности II
24.9.2021, у 14 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
24.9.2021, у 14 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
24.9.2021, у 14 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
24.9.2021, у 15 часова сала 104

Савремена уметност: Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
24.9.2021, у 13.30 часова Темпус сала

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
24.9.2021, у 15 часова сала 104

Историја модерне уметности I
24.9.2021, у 15 часова сала 104

Настанак и развој ране модерне уметности
24.9.2021, у 15 часова сала 104
↑↑↑