Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 19.07. до 22.08. 2021.
  • уплата најкасније до: 19.08. 2021. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 23.08.2021.
  • испити: од 24.08. до 02.09. 2021.
ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
27.8.2021. у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
25.8.2021, у 10 часова сала401

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог:визуелна култура средњовековног и раног модерног света
25.8.2021, у 12 часова  25.8.2021, у 10 часова, сала401 кабинет 455

Античка уметност
27.8.2021, у 10 часова сала 101

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
30.8.2021, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
30.8.2021, у 18 часова сала 103

Сви испити код проф. др Милана Попадића
24.8.2021, у 10 часова сала 101

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
31.8.2021, у 14 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
1.9.2021, у 13 часова  25.8.2021, у 13 часова, сала 453 кабинет 453

Сви испити код проф. др Владимира Симића
24.8.2021, у 10 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 1
25.8.2021, у 9 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
31.8.2021, у 9 часова сала 409

Српска уметност новог века 2
31.8.2021, у 10 часова сала 401

Визуелна култура Балкана у 19. веку (предаја радова)
26.8.2021, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку (предаја радова)
26.8.2021, у 10 часова кабинет 483

Сви испити код проф. др Ненада Макуљевића(мастер и докторске студије)
26.8.2021, у 10 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба (предаја радова)
26.8.2021, у 10 часова кабинет 483

Општа историја уметности новог века
26.8.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари стаути)
26.8.2021, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
26.8.2021, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
26.8.2021, у 10 часова сала 104

Европска уметност 19. века
26.8.2021, у 10 часова сала 104

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
26.8.2021, у 9.45 часова кабинет 479

Писање о уметности
28.8.2021, у 11 часова сала 101

Теорије уметности
28.8.2021, у 13 часова сала 101

Методологија историје уметности
28.8.2021, у 10 часова сала 101

Историја историје уметности
28.8.2021, у 12 часова сала 101

Историја модерне уметности II
2.9.2021, у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
2.9.2021, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности I
2.9.2021, у 15 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
2.9.2021, у 15 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
2.9.2021, у 15 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
2.9.2021, у 15 часова сала 401

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
2.9.2021, у 13.30 часова Темпус сала

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
2.9.2021, у 14 часова сала 101

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
2.9.2021, у 14 часова сала 101
↑↑↑