Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Извори за историју Египта хеленистичке епохе

2. недеља
предавање - Значај папиролошке грађе за историју Египта

3. недеља
предавање - Египат за владавине првих краљева из династије Птолемеида

4. недеља
предавање - Птолемеј II Филаделф и Птолемеј III Еуергет

5. недеља
предавање - Опадање Египта за владавине познијих краљева из династије Птолемеида

6. недеља
предавање - Клеопатра VII и пад Египта под римску власт

7. недеља
предавање - Значај Александрије као административног и културног центра

8. недеља
предавање - Становништво Александрије

9. недеља
предавање - Војска хеленистичког Египта

10. недеља
предавање - Привреда Египта и бирократски апарат

11. недеља
предавање - Положај египатског становништва под Птолемеидима

12. недеља
предавање - Религија и култови хеленистичког Египта
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. BOUCHÉ-LECLERQ, Histoire des Lagides, I-IV, Paris 1903-1907. P. M. FRASER, Ptolemaic Alexandria, I-III, Oxford 1972. R. S. BAGNALL, The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt, Leiden 1976.
↑↑↑