Istorija

O ODELjENjU

Nastava iz Opšte istorije počela je na Liceju 1838. i nastavila se na Filozofskom Fakultetu Velike škole u Beogradu od 1863. i Univerzitetu od 1905. godine. Odeljenje za istoriju osnovano je statutom Filozofskog fakulteta iz 1963. godine.

Na Odeljenju za istoriju zastupljena su sva tri nivoa studija – osnovne, master i doktorske studije. Nastava i proučavanje istorije odvijaju se na osnovu podele na devet užih naučnih oblasti: Istorija stare Grčke i Starog istoka, Istorija Rima, Opšta istorija srednjeg veka sa pomoćnim istorijskim naukama, Istorija srpskog naroda u srednjem veku sa staroslovenskim jezikom i istorijskom geografijom, Vizantologija, Opšta istorija novog veka, Istorija srpskog naroda u novom veku, Istorija Jugoslavije i Opšta savremena istorija.

Na Odeljenju predaje 36 nastavnika i studira oko 450 studenata.

управник Одељења: 
др Дубравка Стојановић
редовни професор
↑↑↑