Институт за социолошка истраживања - Контакт

КОНТАКТ

Институт зa сoциoлoшкa истрaживaњa
Универзитет у Београду - Филoзoфски фaкултeт
Чикa Љубинa 18-20, 11000 Бeoгрaд

Стара зграда, приземље (улаз из Улице Вука Караџића)

Телефон: 3282-391, 3206-300
Факс: 3282-391
Е-пошта: isi@f.bg.ac.rs

↑↑↑