CON - O Centru

Центар за образовање наставника

Педагошко, психолошко и методичко образовање студената - будућих наставника има дугу традицију на Филозофском факултету. Најпре се одвијало у оквиру Педагошког семинара, Одељења за педагогију и Одељења за психологију: катедра Гимназијске педагогике основана је још 1892, а зачеци педагошког, психолошког и методичког образовања јављају се и раније. Као засебна наставна јединица Филозофског факултета Центар за педагошко, психолошко и методичко образовање студената је формиран 1975. године. 2008. године Центар добија име Центар за образовање наставника (ЦОН).

Од настанка Центра као посебне јединице Факултета његови управници су били: др Никола Поткоњак, др Вера Смиљанић, др Александра Марјановић, др Лидија Вучић, др Владета Тешић, др Ненад Хавелка, др Живорад Цветковић, др Ксенија Радош, др Љубомир Коцић, др Сулејман Хрњица, др Мирјана Пешић и др Вера Рајовић.

 

↑↑↑