Филозофија

30
 
Сеп
 
2020
Смернице за мотивационо писмо за конкурс на докторске студије филозофије 2020/21. године

Кандидати који конкуришу на докторске студије филозофије у обавези су да уз конкурсну документацију приложе мотивационо писмо које ће бити основ за разговор са кандидатима.

Мотивационо писмо треба да буде дужине једне стране, прореда 1,5, фонт Times New Roman, величина 12.

Мотивационо писмо треба да садржи мотиве уписа докторских студија филозофије и области интересовања кандидата.


↑↑↑