Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2021.
  • испити: од 10.09. до 18.09. 2021.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
14.09. у 10.00 ФДС

Онтологија
14.09. у 10.00 ФДС

Етика
16.09. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
16.09. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
15.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
15.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
14.09. у 11.00 сала 313

Филозофија политике
13.09. у 15.00 сала 308

Филозофија егзистенције
10.09. у 11.00 ФДС

Феноменологија
10.09. у 11.00 ФДС

Филозофија духа
15.09. у 12.00 ФДСI ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
13.09. у 12.00  17.09. у 8.00, сала 310 сала 308

Увод у филозофију и критичко мишљење
15.09. у 12.00 сала 312

Логика - писмени
10.09. у 10.00 сала 104

Логика - усмени
17.09. у 12.00 сала 309

Историја филозофије Iб
18.09. у 12.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
13.09. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
15.09. у 12.00 сала 308

Увод у проблеме политике
14.09. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија
16.09. у 13.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
14.09. у 10.00 сала 309

Историја филозофије IIб
16.09. у 10.00 сала 309

Теорија сазнања I
16.09. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
13.09. у 10.00 ФДС

Естетика I
10.09. у 8.00 сала 103

Естетика II
14.09. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
10.09. у 10.00 сала 104

Математика (усмени)
17.09. у 12.00 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
13.09. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
16.09. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
13.09. у 15.00 сала 308

Увод у филозофију науке
15.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
15.09. у 10.00 сала 301

Етика
16.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
14.09. у 12.00 сала 301Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
15.09. у 12.00 сала 308

Хјумова филозофија
16.09. у 15.00 ФДС

Теорија делања
15.09. у 13.00 сала 313

Савремене теорије правде
16.09. у 11.30 сала 313

Наука и рационалност
16.09. у 12.00 сала 301

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
10.09. у 13.00 каб. 355IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
14.09. у 12.00 сала 313

Историја филозофије IVб
10.09. у 11.00 ФДС

Филозофија наука II
16.09. у 10.00 сала 301

Филозофија духа
15.09. у 12.00 ФДС

Квајнова филозофија
13.09. у 12.00 сала 301

Поједине теме из филозофије наука
13.09. у 12.00 сала 301

Хајдегерова филозофија
14.09. у 10.00 ФДС

Логички емпиризам
16.09. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
16.09. у 12.00 сала 312

Прагматизам и постпрагматизам
15.09. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије - филозофија емоција
15.09. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене естетике
10.09. у 11.00 сала 313

Савремене етичке теорије
16.09. у 15.00 каб. 353

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
15.09. у 12.00 сала 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
16.09. у 13.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
15.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (ЕН)
13.09. у 10.00 сала 301

Филозофија културе
16.09. у 11.00 каб. 376

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
10.09. у 15.00 сала 104

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
10.09. у 10.00 сала 301

Основе филозофије и методологије науке социологија)
13.09. у 10.00 сала 301МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
13.09. у 10.00 ФДС

Логика
17.09. у 12.00 сала 309

Филозофија духа и когниције
15.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
14.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
16.09. у 14.00 сала 313

Филозофија перцепције
10.09. у 13.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
15.09. у 12.00 сала 301

Филозофија психоанализе
10.09. у 11.00 ФДС

Примењена етика
16.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
16.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
16.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
14.09. у 15.00 каб. 358

Дух, језик и сазнање
13.09. у 10.00 ФДС

Филозофија когниције
15.09. у 15.00 каб. 353

Дефинисање и тумачење уметничког дела
14.09. у 10.00 ФДС

Филозофија науке
15.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
15.09. у 12.00 каб. 356

Историја етике
16.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
16.09. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
16.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа и остали испити код проф. др Миланка Говедарице
10.09. у 11.00 ФДС
↑↑↑