Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 19.07. до 22.08. 2021.
  • уплата најкасније до: 19.08. 2021. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 23.08.2021.
  • испити: од 24.08. до 02.09. 2021.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
31.08. у 10.00 ФДС

Онтологија
31.08. у 10.00 ФДС

Етика
2.09. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
26.08. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
1.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
1.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
31.08. у 11.00 сала 313

Филозофија политике
31.08. у 13.00 сала 308

Филозофија егзистенције
2.09. у 11.00 сала 312

Феноменологија
2.09. у 11.00 сала 312

Филозофија духа
1.09. у 12.00 ФДСI ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
27.08. у 8.00 сала 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
1.09. у 12.00 сала 312

Логика - писмени
24.08. у 10.00 сала 104

Логика - усмени
2.09. у 15.00  2.09. у 12.00, сала 309 сала 309

Историја филозофије Iб
26.08. у 12.00  25.08. у 12.00, ФДС ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
1.09. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
27.08. у 12.00 сала 310

Увод у проблеме политике
1.09. у 13.00 сала 104

Хеленистичка филозофија
2.09. у 13.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
26.08. у 10.00 сала 308

Историја филозофије IIб
31.09. у 10.00 сала 309

Теорија сазнања I
2.09. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
30.08. у 10.00 ФДС

Естетика I
27.08. у 8.00 сала 103

Естетика II
31.08. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
24.08. у 10.00 сала 104

Математика (усмени)
2.09. у 15.00  2.09. у 15.00, сала 309 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
1.09. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
26.08. у 12.00 сала 310

Филозофија политике
31.08. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
1.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
6.09. у 10.00  1.09. у 10.00, сала 301 сала 312

Етика
2.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
31.08. у 12.00 сала 301Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
27.08. у 12.00 сала 310

Хјумова филозофија
2.09. у 15.00 ФДС

Теорија делања
25.08. у 13.00 сала 313

Савремене теорије правде
2.09. у 13.00 сала 313

Наука и рационалност
7.09. у 12.00  2.09. у 12.00, сала 301 сала 312

Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
2.09. у 13.00 каб. 355IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
31.08. у 12.00 сала 313

Историја филозофије IVб
2.09. у 11.00 сала 312

Филозофија наука II
7.09. у 10.00  2.09. у 10.00, сала 301 сала 312

Филозофија духа
1.09. у 12.00 ФДС

Квајнова филозофија
26.08. у 12.00 сала 301

Поједине теме из филозофије науке
26.08. у 12.00 сала 301

Хајдегерова филозофија
31.08. у 10.00 ФДС

Логички емпиризам
2.09. у 12.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
2.09. у 12.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
1.09. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
1.09. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене естетике
27.08. у 11.00 сала 312

Савремене етичке теорије
2.09. у 15.00 каб. 353

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1
1.09. у 12.00 сала 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2
26.08. у 13.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
1.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (ЕН)
26.08. у 10.00 сала 301

Филозофија културе
2.09. у 12.30 каб. 376

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
24.08. у 15.00 сала 104

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
2.09. у 10.00 сала 308

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
26.08. у 10.00 сала 301МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
30.08. у 10.00 ФДС

Логика
2.09. у 15.00  2.09. у 12.00, сала 309 сала 309

Филозофија духа и когниције
1.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
31.08. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
1.09. у 13.00 сала 313

Филозофија перцепције
2.09. у 13.00 каб. 355

Методологија и филозофија науке
6.09. у 12.00  1.09. у 12.00, сала 301 сала 312

Филозофија психоанализе
2.09. у 11.00 сала 312

Примењена етика
2.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
2.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
2.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
30.08. у 10.00 ФДС

Рационалност и демократија
31.08. у 15.00 каб. 358

Филозофија когниције
1.09. у 15.00 каб. 353

Дефинисање и тумачење уметничког дела
31.08. у 10.00 ФДС

Филозофија науке
1.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
1.09. у 12.00 каб. 356

Историја етике
2.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
2.09. у 15.00 каб. 353

Једна област примењене етике
2.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа и остали испити код проф. др Миланка Говедарице
2.09. у 11.00 сала 312
↑↑↑