Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
6.7. У 10h 508

Материјална култура Србије
10.7. у 12:15h 103

Увод у етнологију и антропологију
5.7. у 16:15h 101

Антропологија етницитета
7.7. у 8h к663

Антропологија религије
8.7. у 10h АМФ

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
6.7. у 9h АМФ

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
информација о испиту је оглашена на сајтуД р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
7.7. у 10h 101

Антропологија материјалне културе
9.7. у 10h 101

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
5.7. у 16:15h 101

Народна религија Срба
9.7. у 12h 101

Етнологија балканских друштава
6.7. у 12h 106

Антропологија Новог света (и Етнологија Новог света)
5.7. у 9h АМФ

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
15.7. у 14h  15.7. у 14h, 509 509

Визуелна антропологија
10.7. у 10h к557

Антропологија света - компаративна религија
7.7. у 10h 509Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
7.7. у 12h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и Истраживање потрошње)
информација о испиту је оглашена на сајту

Нац. етнологија/антропологија-Религија
6.7. у 12:15h 508

Урбана антропологија
9.7. у 10h к664

Општа методологија етнологије и антропологије
8.7. у 15h к582

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за генерацију која је овај предмет похађала шк. 2020/2021.год.)
10.7. у 13:30h 103

Политичка антропологија
5.7. у 17h 103

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
9.7. у 12h 101

Нац. етнологија/антропологија - Религија и род
8.7. у 10h АМФ

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за старе генерације)
10.7. у 16h 509Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине, Нац. етнологија/антропологија - Град и култура (и Свакодневни живот и ритуали)
9.7. у 10h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
9.7. у 12h 509

Нац. етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
7.7. у 8h к663

Нац. етнологија/антропологија - Невербална комуникација
6.7. у 10h 508

Нац. етнологија/антропологија – Политика
13.7. у 14h  13.7. у 14h, 509 509

Нац. етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање (Проблеми нативне етнографије, Проблеми етнографског реализма)
8.7. у 15h к582

Етнолошка и антрополошка музеологија
5.7. у 9h 508

Нац. етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
8.7. у 13h 508

Антропологија популарне културе, Антропологија фолклора, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
7.7. у 12h 103

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
7.7. у 12h 509

Антропологија Европске уније
8.7. у 15h к582
↑↑↑