Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2021.
  • испити: од 10.09. до 18.09. 2021.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
13.09. у 11:00 208

Општа психологија
18.09. у 12:00 101

Основи педагогије
15.09. у 12:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
16.09. у 13:00 амф.

Историја образовања одраслих
14.09. у 12:00 208

Основи психологије личности
18.09. у 12:00 101

Андрагошка дидактика
13.09. у 11:00 208

Компаративна андрагогија
14.09. у 12:00 208

Образовање одраслих и економски развој
14.09. у 10:00 105

Основе психологије учења
18.09. у 12:00 101

Основи социјалне психологије
18.09. у 09:00 амф.

Психологија целоживотног развоја
17.09. у 10:00 103

Стратегије учења и методе образовања одраслих
16.09. у 13:00 101

Филозофија образовања одраслих
15.09. у 12:00 211

Андрагогија рада
17.09. у 14:00 103

Андрагогија рада (по старом програму)
У договору са професорком.

Политика и системи образовања одраслих
10.09. у 15:00 103

Учење одраслих
15.09. у 11:00 208

Методологија андрагошких истраживања
16.09. у 11:00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
16.09. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
16.09. у 11:00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
13.09. у 14:00 103

Образовање старих
12.09. у 17:00 103

Планирање образовања одраслих
14.09. у 11:00 213

Социјална андрагогија
11.09. у 17:00 103

Андрагогија комуникација и медија
15.09. у 11:00 103

Породична андрагогија
12.09. у 17:00 103

Развој људских ресурса
14.09. у 11:00 213

Андрагогија слободног времена
15.09. у 11:00 103

Стручно образовање одраслих
17.09. у 14:00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
10.09. у 15:00 103Изборни предмети са одељења
Образовање одраслих за животну средину
24.08. у 13:00 272

Он-лајн образовање одраслих
10.09. у 15:00 106

Каријерно вођење и развој
17.09. у 14:00 103

Анализа потреба за вештинама и обукама
17.09. у 14:00 103

Маркетинг у образовању одраслих
13.09. у 14:0 103

Квалитет у образовању одраслих
17.09. у 14:00 103

Пенолошка андрагогија
11.09. у 17:00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
14.09. у 11:00 213
↑↑↑