Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
16.7. у 12:00 амф.

Општа психологија
7.7. у 16:00 амф.

Основи педагогије
8.7. у 16:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
13.7. у 18:00 амф.

Историја образовања одраслих
12.7. у 9:00 208

Основи психологије личности
7.7. у 16:00 амф.

Андрагошка дидактика
16.7. у 12:00 амф.

Компаративна андрагогија
12.7. у 9:00 208

Образовање одраслих и економски развој
8.7. у 18:00 амф.

Основе психологије учења
7.7. у 16:00 амф.

Основи социјалне психологије
13.7. у 8:00 амф. 101,103,105

Психологија целоживотног развоја
10.7. у 10:00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
14.7. у 10:00 103

Филозофија образовања одраслих
15.7. у 12:00 211

Андрагогија рада
12.7. у 18:00 208

Андрагогија рада (по старом програму)
12.7. у 18:00 208

Политика и системи образовања одраслих
17.7. у 12:00 103

Теорија организације образовања
17.7. у 12:00 103

Учење одраслих
16.7. у 16:00 208

Методологија андрагошких истраживања
8.7. у 13:00 101,103

Увод у андрагошка истраживања
8.7. у 13:00 101,103

Истраживачке оријентације у андрагогији
8.7. у 13:00 101,103

Методе и технике истраживања у образовању
8.7. у 13:00 101,103

Методе и технике истраживања у андрагогији
8.7. у 13:00 101,103

Менаџмент у образовању одраслих
16.7. у 18:00 103

Образовање старих
15.7. у 17:00 103

Планирање образовања одраслих
13.7. у 11:00 213

Социјална андрагогија
14.7. у 18:00 103

Андрагогија комуникација и медија
14.7. у 14:00 103

Породична андрагогија
15.7. у 17:00 103

Развој људских ресурса
13.7. у 11:00 213

Андрагогија слободног времена
14.7. у 14:00 103

Стручно образовање одраслих
12.7. у 18:00 105

Функционална писменост и кључне компетенције
17.7. у 12:00 103Изборни предмети са одељења
Он-лине образовање одраслих
16.7. у 19:00 106

Каријерно вођење и развој
12.7. у 18:00 105

Социјализација одраслих
15.7. у 17:00 103

Маркетинг у образовању одраслих
16.7. у 18:00 103

Квалитет у образовању одраслих
12.7. у 18:00 208

Пенолошка андрагогија
14.7. у 18:00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
13.7. у 11:00 213
↑↑↑