Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20.12. до 26.12.2021.
  • уплата најкасније до: 23.12.2021.
  • провера услова и приговори: 27.12.2021.
  • испити: од 13. до 22.01.2022.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
21.01. у 15:00 Амф.

Класичне социолошке теорије
21.01. у 15:00 Амф.

Општа историја XIX и XX века
18.01. у 08:00 105

Основи филозофије и методологије науке
17.01. у 10:00 308

Социјална демографија
17.01. у 13:00 301

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
18.01. у 12:00 103

Увод у социокултурну антропологију
19.01. у 15:00 310

Увод у социологију 1
20.01. у 09:00 308

Увод у социологију 2
21.01. у 12:00 313

Социјална психологија
15.01. у 09:00 Амф, 101 и 103II ГОДИНА
Методологија социолошких истраживања I
21.01. у 14:00 105

Основи економије
20.01. у 10:00 310

Основи економије 1
18.01. у 10:00 308

Основи економије 2
19.01. у 10:00 301

Савремене социолошке теорије
15.01. у 11:00 310

Социологија глобализације
20.01. у 13:30 308

Социологија културе
20.01. у 16:00 101

Социологија образовања (андрагози)
17.01. у 14:00 310

Социологија религије
19.01. у 11:00 105

Статистика у друштвеним истраживањима - основе
17.01. у 12:00 106

Теорија друштвене структуре и система
16.01. у 15:00 103

Увод у социологију образовања
17.01. у 14:00 310III ГОДИНА
Антропологија рата
19.01. у 15:00 310

Демографија партнерства и рађања
17.01. у 13:00 301

Глобализација културе
20.01. у 17:00 312

Историја економске мисли
20.01. у 10:00 310

Истраживање етничких односа
14.01. у 15:00 к 370

Култура касног капитализма
18.01. у 17:00 312

Методологија социолошких истраживања II
21.01. у 15:30 105

Основе социологије рада
13.01. у 09:00 101

Политичка глобализација
20.01. у 17:00 312

Родне студије I
19.01. у 15:00 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет
21.01. у 10:00  21.01. у 14:00, 104, 310 308, 310

Социологија руралног развоја
18.01. у 11:00 310

Статистика у друштвеним истраживањима - закључивање
17.01. у 12:00 106

Теорије моћи
16.01. у 15:00 103

Теорије о друштвеним променама
20.01. у 13:00 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
20.01. у 17:00 312

Економска транзиција
20.01. у 10:00 310

Основи економске социологије
13.01. у 10:00 к 367

Основи социологије организације
17.01. у 09:00 301

Савремене економске миграције
17.01. у 13:00 301Модул Социологија културе
Језик и друштво - увод у социолингвистику
20.01. у 17:00 308

Култура и друштвене разлике
20.01. у 17:00 308

Род и култура (Полност и култура)
18.01. у 11:00 312

Социологија масовне културе
20.01. у 16:00 101

Увод у социологију музике
21.01. у 15:00 Амф.

Увод у светске религије
19.01. у 11:00 к 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
19.01. у 15:00 101

Облици критике социјализма
14.01. у 15:00 к 370

Социологија града
17.01. у 11:00 310

Социологија менталних поремећаја
21.01. у 13:00  21.01. у 12:00, 104, 310 104, 310

Социологија политике
21.01. у 13:00 301

Социологија породице
22.01. у 11:00  22.01. у 11.00, ИСИ 105

Методика наставе социологије
17.01. у 14:00 310Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
17.01. у 10:00 310

Изазови савремене породице
19.01. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
17.01. у 11:00 310

Социологија детињства
19.01. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
17.01. у 10:00 310

Социологија омладине
19.01. у 11:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
21.01. у 13:00 301

Историјска социологија
16.01. у 15:00 103

Превладавање прошлости
21.01. у 13:00 301

Социологија етничких група и нација
21.01. у 13:00 301

Социологија избора
16.01. у 15:00 103МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
20.01. у 17:00 308

Методологија социолошких истраживања
21.01. у 14:00 105

Родне студије 2
18.01. у 11:00 312ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Историја социолошких теорија
20.01. у 12:00 к 368

Методе истраживања друштвених појава
14.01. у 14:00 к 370
↑↑↑