Социологија

 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА)
 • 2005 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УТИЦАЈ ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА НА ПАРАДИГМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У САВРЕМЕНОЈ АНТРООПОЛОГИЈИ)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2013 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2003 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2011 -  2015 - 2011-15. Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери, ИСИ ФФ, финансиран од Министартсва науке Републике Србије
  ИСИ ФФ, УБ
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑