Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 25.09. 2023.
  • уплата најкасније до: 26.09.2023. /школарина 90%/
  • провера услова и приговори: 26.09.2023.
  • испити: од 27.09. до 29.09. 2023.
I ГОДИНА
Увод у квалитативна истраживања, Квалитативна истраживања
27.9. у 13 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
29.9. у 11 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
28.9. у 8 Амф.II ГОДИНА
Психологија личности
28.9. у 10 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
26.9. у 15 106III ГОДИНА
Увод у клиничку психологију
27.9. у 9 Амф.

Неуропсихологија
27.9. у 17 105IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
у договору са наставником

Одабране теме из статистике и психометрије
26.9. у 15 106

Основе клиничке процене - усмени испит
27.9. у 13 257

Основе клиничке процене - писмени испит
27.9. у 12 208

Методе клиничке процене - усмени испит
27.9. у 10:30 257

Психологија зрелог доба и старења
27.9. у 12 211

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја испитних задатака
25.9. Google учионица

Психологија деце са потребом за додатном подршком - усмени испит
27.9. у 12 ЦОН канцеларија

Одбрана праксе на психологији рада - проф. Ивана Петровић
29.9.МАСТЕР
Етичка питања у клиничкој психологији
27.9. у 9 Амф.

Конструктивистичка терапија
28.9. у 10 Амф.

Клиничке неуронауке
27.9. у 18 15

Одбрана праксе на психологији рада - проф. Ивана Петровић
29.9.

Модели и програми подршке развоју и образовању - предаја предиспитних и испитних задатака
25.9. на имејл

Модели и програми подршке развоју и образовању - усмени испит
27.9. у 13 ЦОН канцеларија
↑↑↑