Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 20.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 21.09.2021.
  • испити: од 22.09. до 25.09. 2021.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
23.9. у 12:30 Амф, 105

Mотивација и емоције
24.9. у 15 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Квалитативна истраживања
22.9. 15 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
22.9. у 13 Амф, 105

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2, Статистика у истраживању образовања
23.9. у 15 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
24.9. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
24.9. у 9 Амф.

Генетика
23.9. у 14 214

Психологија опажања
24.9. у 13:30 Амф.

Историјски увод у психологију
24.9. у 13:30 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
24.9. у 17 Амф.

Психологија личности
22.9. у 17:30 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
23.9. у 10:30 Амф.

Психологија учења
23.9. у 9  22.9. у 9, 251 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
22.9. у 10 214

Психологија менталног здравља
23.9. у 17 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
25.9. 106III ГОДИНА
Општа психопатологија
24.9. у 18 103

Психологија интелигенције
24.9. у 11 Амф.

Увод у психологију образовања
24.9. у 9 214

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
23.9. у 8:30 Амф, 101, 103

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
25.9. у 12 103

Генетика
23.9. у 14 214

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, стари програм)
23.9. у 10 208

Основи психотерапије и саветовања
22.9. у 18  22.9. у 17 , 208 208

Увод у клиничку психологију
25.9. у 9 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
23.9. у 12:30 101

Неуропсихологија
22.9. у 12 105

Развојна психопатологија
24.9. у 16 103

Психологија религије
24.9. у 16 103

Психологија породице
25.9. у 9 Амф.IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
23.9. у 11 260

Психологија уметности
24.9. у 13:30 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
25.9. 106

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа електронским путем
15.9. до 15

Клиничка психологија са психодијагностиком
22.9. у 10 257

Основе клиничке процене
22.9. у 8:30 Амф.

Методе клиничке процене
22.9. у 8:30 Амф.

Вештине психолошког саветовања
22.9. у 16  1.10. у 9, 258 258

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
22.9. у 16  1.10. у 9, 258 258

Интервенције у кризи
22.9. у 17 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
24.9. у 10 283

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
23.9. у 10 208

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
24.9. у 16 258

Психопатологија групних процена
24.9. у 16 103

Афективни развој,Емоционални развој
23.9. у 10:30 Амф.

Психологија учења и наставе
24.9. у 9 214

Комуникацијске вештине
23.9. у 17 208

Морални развој
23.9. у 10:30 Амф.

Психолошке основе образовне политике
24.9. у 9 214

Психологија зрелог доба и старења
24.9. у 10 104

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
22.9. до 13

Психологија деце са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником  28.9. у 15 ЦОН канцеларија

Методика наставе психологије - предаја испитних задатака
22.9. до 13  28.9. у 10, учионица ЦОН Google учионица

Методика наставе психологије - писани испит
22.9. у 10 учионица ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад
25.9. у 10 208

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
23.9. у 12:30 101

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
23.9. у 12:30 101

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
23.9. у 12:30 101

Организационе промене и развој
25.9. у 10 208

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
23.9. у 17 208

Стрес на раду
25.9. у 12 103МАСТЕР
Психологија уметности
24.9. у 13:30 Амф.

Генограм
25.9. у 11:30 282, 258

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ), електронски
15.9. до 15

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, електроснким путем
15.9. до 15

Психолошке основе образовне политике (мастер)
24.9. у 9 214

Етичка питања у клиничкој психологији
25.9. у 9 Амф.

Морални развој - мастер
23.9. у 10:30 Амф.

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
24.9. у 17 Амф.

Управљање променама
25.9. у 10 208

Професионална и етичка питања у психологији рада
23.9. у 12:30 101

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 19.9.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
23.9. у 12 264

Школска психологија
23.9. у 17 208
↑↑↑