Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21. до 25.09. 2022.
  • уплата најкасније до: /школарина 90%/
  • провера услова и приговори: 26.09.2022.
  • испити: од 27.09. до 30.09. 2022.
I ГОДИНА
Mотивација и емоције
29.9. у 15 208

Увод у квалитативна истраживања, Квалитативна истраживања
29.9. у 13 103

Mетодологија психолошких истраживања
30.9. у 12 105

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2, Статистика у истраживању образовања
29.9. у 11 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
30.9. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
27.9. у 11 Амф.

Психологија опажања
29.9. у 15 208

Историјски увод у психологију
29.9. у 15 208II ГОДИНА
Психологија учења
30.9. у 9 251

Психологија менталног здравља
27.9. у 16 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
28.9. 106III ГОДИНА
Увод у психологију образовања
28.9. у 10 103

Основи психотерапије и саветовања
30.9. у 14 214

Увод у клиничку психологију
27.9. у 8:30 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
27.9. у 17 101

Неуропсихологија
29.9. у 9 208

Психологија породице
27.9. у 8:30 Амф.IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
30.9. у 12 214

Психологија уметности
29.9. у 15 208

Одабране теме из статистике и психометрије
28.9. 106

Основе клиничке процене
27.9. у 16 Амф.

Методе клиничке процене - раније генерације
27.9. у 16 Амф.

Методе клиничке процене - овогодишња генерација
27.9. у 15 257

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
30.9. у 10 208

Психологија учења и наставе
28.9. у 10 103

Психолошке основе образовне политике
28.9. у 10 103

Психологија зрелог доба и старења
29.9. у 14 105МАСТЕР
Психолошке основе образовне политике (мастер)
28.9. у 10 103

Психологија уметности
29.9. у 15 208

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 29.9.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
30.9. у 12 264
↑↑↑