Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04.07. до 13.07. 2022.
  • уплата најкасније до: 07.07. 2022. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 14.7.2022. /од 12 до 14h
  • испити: од 25.08. до 03.09. 2022.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија - писмени испит
26.8. у 13 Амф, 103

Когнитивна психологија - усмени испит
29.8. у 10 210

Mотивација и емоције
1.9. у 14:30 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
2.9. у 14 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
27.8. у 12 Амф.

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 (писмени), Статистика у истраживању образовања
25.8. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2, усмени испит
27.8. 106

Физиологија нервног система
30.8. у 9 101

Биолошка психологија
30.8. у 9 101

Психологија опажања
31.8. у 14 101

Историјски увод у психологију
29.8. у 11 208II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
31.8. у 18 Амф.

Психологија личности
29.8. у 18 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
2.9. у 16:30 Амф, 103

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
2.9. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
25.8. у 10 208

Психологија менталног здравља
30.8. у 14 Амф.

Психометрија 1 и 2, Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
1.9. 106III ГОДИНА
Општа психопатологија
1.9. у 18 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
29.8. у 11 103

Психологија интелигенције
29.8. у 14 Амф.

Увод у психологију образовања
2.9. у 10 104

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
3.9. у 12 Амф, 101, 103, 105

Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија (социолози) и Основи социјалне психологије (андрагози)
3.9. у 12 Амф, 101, 103, 105

Социјализација
3.9. у 12 Амф, 101, 103, 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
30.8. у 13 101

Психопатологија деце и младих
2.9. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
25.8. у 10 104

Основи психотерапије и саветовања
30.8. у 15 208

Увод у клиничку психологију
1.9. у 8:30 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
31.8. у 16 Амф.

Неуропсихологија
25.8. у 8 Амф.

Развојна психопатологија
31.8. у 12 Амф.

Психологија породице
1.9. у 8:30 Амф.

Психологија религије
31.8. у 12 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
31.8. у 14 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
1.9. 106

Психолошке школе и правци
2.9. у 10 260

Методе клиничке процене, Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа, електронским путем
25.8.

Основе клиничке процене
30.8. у 16 105

Методе клиничке процене- студенти који су слушали курс ранијих година
30.8. у 16 105

Методе клиничке процене - усмени за студенти који су слушали курс ове школске године
30.8. у 15 257

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
2.9. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
2.9. у 9 258

Интервенције у кризи
30.8. у 14 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
2.9. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
25.8. у 10 104

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
1.9. у 16 258

Психопатологија групних процена
31.8. у 12 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
2.9. у 16:30 Амф, 103

Психологија учења и наставе
2.9. у 10 104

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
29.8. у 17 103

Психолошке основе образовне политике - писмени испит
2.9. у 10 104

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на на Google учионици или на: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
29.8.

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
у договору са наставником

Методика наставе психологије - писани испит
31.8. у 16:30 101

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
31.8. у 16 Амф.

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
30.8. у 13 101

Психологија зрелог доба и старења
3.9. у 10 Амф.

Психологија међуљудских односа,Психологија међуљудских односа на раду
29.8. у 12 101

Селекција и процењивање запослених
31.8. у 16 Амф.

Организационе промене и развој
29.8. у 12 101Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеПредмети за образовање наставника
Распоред испита је објављен у вестима ЦОН-а.
https://www.f.bg.ac.rs/con/ispitiМАСТЕР
Психологија уметности
31.8. у 14 101

Клиничке неуронауке
25.8. у 9 214

Управљање променама
29.8. у 12 101

Професионална и етичка питања у психологији рада
31.8. у 16 Амф.

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
1.9. у 8:30 Амф.

Генограм
30.8. у 12 282, 258

Роршахом метод мрља од мастила
30.8. у 15 257

Школска психологија
29.8. у 17 103

Психолошке основе образовне политике - мастер
2.9. у 10 104

Морални развој - мастер
2.9. у 16:30 Амф, 103

Мултикултурално образовање, Интеркултурално обрзовање
29.8. у 17 103

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, - предаја рада у електроснкој форми
до 20.8.

Психолошка примарна превенција, Здравствена психологија - усмени испит
25.8. у 12 264

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
2.9. у 9 258
↑↑↑