Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.12. до 23.12.2022.
  • уплата најкасније до: 21.12.2022./школарина 30%/
  • провера услова и приговори: 26.12.2022.
  • испити: од 12.01.2023 до 21.01.2023.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
12.1. у 12 Амф.

Когнитивна психологија - усмени испит
16.1. у 11 210

Mотивација и емоцијe
13.1. у 12 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
19.1. у 11 103

Mетодологија психолошких истраживања
17.1. у 12 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
16.1. у 12 Амф, 101

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
17.1.

Физиологија нервног система
19.1. у 14 Амф.

Биолошка психологија
19.1. у 14 Амф.

Психологија опажања
13.1. у 12 Амф, 101, 103, 105, 104

Историјски увод у психологију
18.1. у 11 Амф, 101

Генетика
12.1. у 14 Амф.

Психологија развојних криза - упис оцена
18.1. у 14 101II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
16.1. у 16 Амф.

Психологија личности
14.1. у 12 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
18.1. у 13 Амф, 103

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
21.1. у 9 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
16.1. у 12  12, 208 208

Психологија менталног здравља
17.1. у 14 103

Психометрија 1, Психометрија 2, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
19.1. 106III ГОДИНА
Генетика
12.1. у 14 Амф.

Општа психопатологија
20.1. у 18 Амф.

Психологија интелигенције
20.1. у 13 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
20.1. у 11 101

Увод у психологију образовања
19.1. у 10 Амф.

Социјална перцепција и интеракција
18.1. у 15 Амф, 101, 103, 104

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
18.1. у 15 Амф, 101, 103, 104

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
18.1. у 15 Амф, 101, 103, 104

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
17.1. у 14 Амф.

Психопатологија деце и младих
13.1. у 10 283,210

Психологија менталног здравља
17.1. у 14 103

Психологија породице
13.1. у 9:30 Амф.

Основи психотерапије и саветовања
16.1. у 15 214

Увод у клиничку психологију
13.1. у 9:30 Амф.

Каријера и организација, Каријера
16.1. у 12 103

Неуропсихологија - писмени испит
19.1. у 12 105

Развојна психопатологија
12.1. у 13 103

Психологија религије
12.1. у 13 103IV ГОДИНА
Психологија уметности
13.1. у 12 Амф, 101

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Примењена социјална психологија
18.1. у 15 Амф, 101, 103, 104

Основи психотерапије и саветовања (двосеместрални)
16.1. у 15 214

Когнитивно процењивање 1 - пријава путем линка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUqRvb0FiiyGFJ0M4OeuU3pRehcjcfHEGzY4ClGyB9EmrSBg/viewform?usp=share_link

Когнитивно процењивање 2 - пријава путем линка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUOf2Uzekyw2tzSySPUVO5jkKKBMrVwennTVXaArgTIkT3fQ/viewform?usp=share_link

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене - усмено
17.1. у 15 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене - писмени испити
17.1. у 14 103

Интервенције у кризи
16.1. у 14 101

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
12.1. у 9 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
13.1. у 10 283,210

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
20.1. у 16 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
12.1. у 9 258

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
18.1. у 13 101

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
20.1. у 12 103

Селекција и процењивање запослених
16.1. у 12 103

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
20.1. у 12 103

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
18.1. у 15 208

Стрес на раду
19.1. у 12  17.1. у 14, Амф. 104

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја предиспитних задатака - АКТУЕЛНА ГЕНЕРАЦИЈА
16.1. Гугл учионица

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја предиспитних задатака - РАНИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
16.1. olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама
20.1. у 12 Канцеларија ЦОН

Комуникацијске вештине
20.1. у 15 208

Емоционални развој, Афективни развоj
18.1. у 13 Амф, 103

Морални развој
18.1. у 13 Амф, 103

Психологија учења и наставе
19.1. у 10 Амф.

Психолошке основе образовне политике
19.1. у 10 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
20.1. у 15 208

Психолошке школе и правци
19.1. у 10 260

Психологија породице
13.1. у 9:30 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
16.1. у 18 Амф, 103

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
19.1. 106

Методика наставе психологије - писани испит
20.1. у 9:30 Амф.МАСТЕР
Морални развој (мастер)
18.1. у 13 Амф, 103

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
13.1. у 9:30 Амф.

Рационално-емотивна и когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
12.1. у 9 258

Процена породичне динамике, Генограм
16.1. у 17 час. 258, 282

Клиничка процена у раду са децом и младима
19.1. у 10 210

Професионална и етичка питања у психологији рада
20.1. у 12 103

Психологија уметности
13.1. у 12 Амф, 101

Управљање променама
18.1. у 15 208

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
16.1. у 16 Амф.

Клиничке неуронауке
19.1. у 13 214

Психолошке основе образовне политике
19.1. у 10 Амф.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних задатака
16.1. olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Школска психологија
20.1. у 15 208

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
20.1. у 15 208

Здравствена психологија - писмени испит
18.1. у 13 101

Конструктивистичка терапија - писано
14.1. у 12 Амф.

Конструктивистичка терапија - усмено
15.1. у 12 257

Роршах интерпретативни метод
17.1. у 15 264
↑↑↑