Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20.12. до 26.12.2021.
  • уплата најкасније до: 23.12.2021.
  • провера услова и приговори: 27.12.2021.
  • испити: од 13. до 22.01.2022.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
13.1. у 13 час. Амф.

Mотивација и емоцијe
15.1. у 13 час. Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
20.1. у 10 час. 103

Mетодологија психолошких истраживања
16.1. у 12 час. Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
17.1. у 12 час. Амф, 101, 103

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
18.1. 106

Физиологија нервног система
19.1. у 9 час. Амф, 101

Биолошка психологија
19.1. у 9 час. Амф, 101

Психологија опажања
15.1. у 11 час. Амф, 101, 103

Историјски увод у психологију
13.1. у 15 час. Амф, 101, 103

Генетика
13.1. у 9:30 час. Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
14.1. у 16 час. Амф, 101

Психологија личности
13.1. у 17 час. Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
18.1. у 15 час. Амф, 101, 103, 105

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
21.1. у 9 час. 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
17.1. у 10 час. 214

Психологија менталног здравља
17.1. у 14 час. 105

Психометрија 1, Психометрија 2, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
20.1. 106III ГОДИНА
Генетика
13.1. у 9:30 час. Амф.

Општа психопатологија
17.1. у 18 Амф, 101

Психологија интелигенције
14.1. у 12 час. Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
14.1. у 9:30 101

Увод у психологију образовања
19.1. у 11 час. Амф, 101

Социјална перцепција и интеракција
15.1. у 9 час. Амф, 101, 103, 105

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
15.1. у 9 час. Амф, 101, 103, 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
18.1. у 11 час. Амф, 101

Психопатологија деце и младих
21.1. у 10 час. 283, 213

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
18.1. у 10 час. 104

Психологија породице
14.1. у 9 час. Амф, 103

Основи психотерапије и саветовања
21.1. у 15 час. 208

Увод у клиничку психологију
14.1. у 9 час. Амф, 103

Каријера и организација, Каријера
18.1. у 13 час. Амф.

Неуропсихологија - писмени испит
20.1. у 9 час. 101

Развојна психопатологија
13.1. у 17 час. 101

Психологија религије
13.1. у 17 час. 101IV ГОДИНА
Психологија уметности
15.1. у 13 час. Амф.

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
17.1. у 16 час. Амф.

Интервенције у кризи
21.1. у 14 час. Амф.

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
22.1. у 10 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
21.1. у 10 час. 283, 213

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
17.1. у 17 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
22.1. у 10 258

Психопатологија групних процеса
13.1. у 17 час. 101

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
18.1. у 10 час. 104

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
19.1. у 11 час. 103

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
18.1. у 13 час. Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
22.1. у 11 101

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
21.1. у 17 101

Стрес на раду
19.1. у 11 час. 103

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја предиспитних задатака
15.1. на Google учионици

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама
20.1. термин у договору са наставником ЦОН канц.

Комуникацијске вештине
20.1. у 15:30 Амф.

Емоционални развој, Афективни развоj
18.1. у 15 час. Амф, 101, 103, 105

Морални развој
18.1. у 15 час. Амф, 101, 103, 105

Психологија учења и наставе
19.1. у 11 час. Амф, 101

Психолошке основе образовне политике
19.1. у 11 час. Амф, 101

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
20.1. у 15:30 Амф.

Психолошке школе и правци
20.1. у 10 час. 260

Психологија зрелог доба и старења
17.1. у 10 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
20.1. 106

Методика наставе психологије - предаја предиспитних задатака
15.1. на Google учионици

Методика наставе психологије - писани испит
20.1. у 9 час. ЦОН учионица

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
21.1. у 10 час. 283МАСТЕР
Морални развој (мастер)
18.1. у 15 час. Амф, 101, 103, 105

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
14.1. у 9 час. Амф, 103

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
22.1. у 9 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
22.1. у 11 час. 101

Психологија уметности
15.1. у 13 час. Амф.

Управљање променама
21.1. у 17 101

Клиничке неуронауке
20.1. у 10 час. 214

Психолошке основе образовне политике
19.1. у 11 час. Амф, 101

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних и испитних задатака
15.1. на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Школска психологија
20.1. у 15:30 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
20.1. у 15:30 Амф.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова, у електронској форми
до 3.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
18.1. у 12 час. 264

Посебни модалитети клиничке процене - део: Роршах
17.1. у 16 час. Амф.

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
14.1. у 12 282, 258
↑↑↑