Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 20.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 21.09.2021.
  • испити: од 22.09. до 25.09. 2021.
Предмети са одељења
Општа психологија
22.09. у 13:00 211

Основи психологије личности
22.09. у 13:00 211

Статистика у истраживању образовања
23.09. у 15:00 амф.

Увод у педагогију
22.09. у 10:00 амф.

Основи педагошке науке
24.09. у 14:00 208

Систем васпитања и образовања
22.09. у 10:00 амф.

Увод у педагошку психологију
25.09. у 9:00 103

Педагошка психологија
25.09. у 9:00 103

Увод у развојну психологију
24.09. у 10:00 104

Развојна психологија
24.09. у 10:00 104

Историја педагошких идеја
22.09. у 12:00 104

Општа педагогија
22.09. у 10:00 амф.

Ваншколска педагогија
22.09. у 10:00 амф.

Информационе технологије у образовању
24.09. у 14:00 208

Концепције и стратегије разредне дисциплине
22.09. у 10:00 амф.

Рад са даровитим ученицима
22.09. у 10:00 амф.

Развој педагогије у Србији
23.09. у 12:00 103

Историја школства у Србији
23.09. у 12:00 103

Методологија педагошких истраживања
24.09. у 12:00 104

Увод у педагошка истраживања
24.09. у 12:00 104

Методе и технике истраживања у образовању
24.09. у 12:00 104

Предшколска педагогија
23.09. у 16:00 103

Школска педагогија
25.09. у 12:00 амф.

Развијање и евалуација програма
23.09. у 18:00 103

Школска педагогија (одабране теме)
23.09. у 12:00 277

Андрагогија
22.09. у 10:00 104

Језик и образовање
24.09. у 12:00 ЦОН

Породична педагогија
24.09. у 14:00 208

Савремени педагошки правци
24.09. у 14:00 213

Системи и програми предшколског васпитања
23.09. у 16:00 103

Дечја игра и стваралаштво
23.09. у 18:00 103

Методика рада школског педагога
25.09. у 16:00 277

Стручна пракса 2
23.09. у 12:00 277

Планирање у настави
24.09. у 10:00 ЦОН

Дидактичке теорије - импликације у настави
24.09. у 12:00 ЦОН

Евалуација школског образовања
25.09. у 12:00 амф.

Васпитно образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
22.09. од 13:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно образовни рад са децом са посебним потребама
у догоговру са наставником ЦОН канцеларија

Инклузија у образовању
25.09. у 12:00 амф.

Праћење и оцењивање у настави
24.09. у 12:00 ЦОН

Истраживања у педагогији (мастер)
24.09. у 12:00 104

Високошколско образовање (мастер)
24.09. у 14:00 213

Породични односи и васпитање (мастер)
24.09. у 14:00 213

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
25.09. у 16:00 277

Управљање у образовању (мастер)
25.09. у 16:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
25.09. у 12:00 амф.

Педагошко саветовање (мастер)
25.09. у 12:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
22.09. у 10:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
22.09. у 10:00 амф.

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
23.09. у 12:00 277
↑↑↑