Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21. до 25.09. 2022.
  • уплата најкасније до: /школарина 90%/
  • провера услова и приговори: 26.09.2022.
  • испити: од 27.09. до 30.09. 2022.
Предмети са одељења
Статистика у истраживању образовања
29.9. у 11:00 амф.

Увод у педагогију
30.9. у 11:00 амф.

Основи педагошке науке
27.9. у 10:00 105

Професионалне вештине
27.9. у 14:00 104

Систем васпитања и образовања
30.9. у 11:00 амф.

Увод у педагошку психологију
29.9. у 9:00 211

Педагошка психологија
29.9. у 9:00 211

Увод у развојну психологију
29.9. у 14:00 105

Развојна психологија
29.9. у 14:00 105

Општа педагогија
30.9. у 11:00 амф.

Ваншколска педагогија
30.9. у 11:00 амф.

Информационе технологије у образовању
27.9. у 10:00 105

Концепције и стратегије разредне дисциплине
30.9. у 11:00 амф.

Образовање и медији
30.9. у 11:00 104

Рад са даровитим ученицима
30.9. у 11:00 амф.

Развој педагогије у Србији
29.9. у 16:00 104

Историја школства у Србији
29.9. у 16:00 104

Дидактика
30.9. у 11:00 104

Предшколска педагогија
27.9. у 12:00 104

Школска педагогија
28.9. у 12:00 103

Развијање и евалуација програма
27.9. у 14:00 104

Језик и образовање
29.9. у 10:00 101

Породична педагогија
27.9. у 10:00 105

Савремени педагошки правци
27.9. у 10:00 213

Системи и програми предшколског васпитања
27.9. у 12:00 104

Дечја игра и стваралаштво
27.9. у 14:00 104

Методика рада школског педагога
28.9. у 15:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
27.9. у 12:00 277

Усмена анализа дневика из школске стручне праксе
29.9. у 12:00 277

Планирање у настави
29.9. у 10:00 101

Дидактичке теорије - импликације у настави
29.9. у 10:00 101

Евалуација школског образовања
28.9. у 12:00 103

Методе рада прешколског педагога
27.9. у 12:00 104

Породични односи и васпитање (мастер)
27.9. у 10:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
27.9. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
27.9. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
27.9. у 13:30 270

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
28.9. у 15:00 277

Управљање у образовању (мастер)
28.9. у 15:00 277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
30.9. у 11:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
30.9. у 11:00 амф.
↑↑↑