Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2022. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2022.
  • испити: од 15.09. до 24.09. 2022.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
20.9. у 16:00 амф.

Систем васпитања и образовања
21.9. у 10:00 амф.

Основи педагошке науке
19.9. у 11:00 амф.

Основи психологије личности
24.9. у 10:00 амф.

Општа психологија
24.9. у 10:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
22.9. у 15:30 амф.

Професионалне вештине
20.9. у 16:00 103

Увод у развојну психологију
22.9. у 9:00 амф.

Развојна психологија
22.9. у 9:00 амф.

Историја педагошких идеја
23.9. у 10:00 амф.

Општа педагогија
20.9. у 16:00 амф.

Увод у педагошку психологију
19.9. у 9:00 амф.

Педагошка психологија
19.9. у 9:00 амф.

Рад с даровитим ученицима
20.9. у 16:00 амф.

Ваншколска педагогија
20.9. у 16:00 амф.

Информационе технологије у образовању
19.9. у 11:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
21.9. у 10:00 амф.

Развој педагогије у Срба
24.9. у 12:00 101

Историја школства у Србији
24.9. у 12:00 101

Развој школства и педагогије у Србији
24.9. у 12:00 101

Увод у педагошка истраживања
22.9. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
22.9. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
22.9. у 11:00 амф.

Дидактика
23.9. у 11:00 105

Школска педагогија
19.9. у 13:00 амф.

Предшколска педагогија
20.9. у 14:00 103

Школска педагогија (одабране теме)
15.9. у 11:30 277

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
22.9. у 9:00 амф.

Развијање и евалуација програма
20.9. у 16:00 103

Језик и образовање
23.9. у 10:00 103

Породична педагогија
19.9. у 11:00 амф.

Савремени педагошки правци
19.9. у 13:00 213

Андрагогија
21.9. у 10:00 103

Системи и програми предшколског васпитања
20.9. у 14:00 103

Дечја игра и стваралаштво
20.9. у 16:00 103

Методика рада школског педагога
24.9. у 12:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
15.9. у 11:30 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
19.9. у 16:00 277

Планирање у настави
22.9. у 10:00 103

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
19.9. на Гугл учионици или мејлом на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама- усмени део
у договору са наставником

Методе рада предшколског педагога
20.9. у 14:00 103

Праћење и оцењивање у настави
20.9. у 15:00 ЦОН

Дидактичке теорије - импликације у настави
23.9. у 10:00 103

Инклузија у образовању
15.9. у 12:00 211

Професионални развој наставника
23.9. у 10:00 амф.

Евалуација школског образовања
19.9. у 13:00 амф.

Истраживања у педагогији (мастер)
22.9. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
19.9. у 13:00 213

Педагошко саветовање (мастер)
19.9. у 13:00 амф.

Компаративна педагогија (мастер)
15.9. у 12:00 211

Управљање у образовању (мастер)
24.9. у 12:00 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
24.9. у 12:00 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
15.9. у 11:30 277

Детињство, култура и образовање (мастер)
20.9. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
20.9. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
20.9. у 13:30 270

Настава и учење (мастер)
23.9. у 11:00 105

Савремене теорије васпитања (мастер)
21.9. у 10:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
20.9. у 16:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
20.9. у 14:30 269

Развој и права детета (мастер)
22.9. у 9:00 амф.
↑↑↑