Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04.07. до 13.07. 2022.
  • уплата најкасније до: 07.07. 2022. /до 80%/
  • провера услова и приговори: 14.7.2022. /од 12 до 14h
  • испити: од 25.08. до 03.09. 2022.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
29.8. у 16:00 амф.

Систем васпитања и образовања
31.8. у 10:00 амф.

Основи педагошке науке
2.9. у 12:00 амф.

Основи психологије личности
1.9. у 13:00 амф.

Општа психологија
1.9. у 13:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
25.8. у 12:00 амф.

Професионалне вештине
30.8. у 17:00 101

Увод у развојну психологију
3.9. у 10:00 амф.

Развојна психологија
3.9. у 10:00 амф.

Историја педагошких идеја
2.9. у 10:00 амф.

Општа педагогија
29.8. у 16:00 амф.

Рад с даровитим ученицима
29.8. у 16:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
31.8. у 10:00 амф.

Информационе технологије у образовању
2.9. у 12:00 амф

Ваншколска педагогија
29.8. у 16:00 амф.

Увод у педагошку психологију
30.8. у 9:00 амф.

Педагошка психологија
30.8. у 9:00 амф.

Развој педагогије у Срба
27.8. у 12:00 101

Историја школства у Србији
27.8. у 12:00 101

Развој школства и педагогије у Србији
27.8. у 12:00 101

Увод у педагошка истраживања
1.9. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
1.9. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
1.9. у 11:00 амф.

Дидактика
2.9. у 12:00 104

Предшколска педагогија
30.8. у 15:00 101

Школска педагогија
3.9. у 14:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
3.9. у 10:00 амф.

Развијање и евалуација програма
30.8. у 17:00 101

Школска педагогија (одабране теме)
31.8. у 13:30 277

Породична педагогија
2.9. у 12:00 амф.

Савремени педагошки правци
2.9. у 14:00 213

Језик и образовање
3.9. у 10:00 103

Андрагогија
2.9. у 9:00 101

Методика рада школског педагога
3.9. у 16:30 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
29.8. у 12:00 канцеларија 212, код секретара Одељења

Усмена анализа дневника праксе
1.9. у 12:00 277

Системи и програми предшколског васпитања
30.8. у 15:00 101

Дечја игра и стваралаштво
30.8. у 17:00 101

Планирање у настави
1.9. у 10:00 103

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
29.8. на Гугл учионици, или мејлом на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
у договору са наставником

Професионални развој наставника
2.9. у 10:00 амф.

Праћење и оцењивање у настави
31.8. у 15:00 ЦОН

Евалуација школског образовања
3.9. у 14:00 амф.

Инклузија у образовању
31.8. у 12:00 211

Дидактичке теорије - импликације у настави
3.9. у 10:00 103

Методе рада предшколског педагога
30.8. у 15:00 101

Истраживања у педагогији (мастер)
1.9. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитње (мастер)
2.9. у 14:00 213

Компаративна педагогија(мастер)
31.8. у 12:00 211

Педагошко саветовање (мастер)
3.9. у 14:00 амф.

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
3.9. у 16:30 277

Управљање у образовању (мастер)
3.9. у 16:30 277

Настава и учење (мастер)
2.9. у 12:00 104

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
30.8. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
30.8. у 13:30 270

Детињство, култура и образовање (мастер)
30.8. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
29.8. у 16:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
31.8. у 10:00 амф.

Развој и права детета (мастер)
3.9. у 10:00 амф.

Превенција антисоцијаног понашања деце и младих у школи (мастер)
31.8. у 13:30 277

Евалуација рада наставника (мастер)
31.8. у 14:30 269
↑↑↑