Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 17.01. до 24.01.2022.
  • уплата најкасније до: 22.01.2022.
  • провера услова и приговори: 25.01.2022.
  • испити: од 03. до 12.02.2022.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
11.02. у 17:00 амф.

Основи педагошке науке
9.02. у 10:00 амф.

Увод у педагогију
11.02. у 15:30 амф.

Општа психологија
5.02. у 11:30 амф.

Основи психологије личности
5.02. у 11:30 амф.

Статистика у истраживању образовања
9.02. у 14:00 амф.

Професионалне вештине
8.02. у 18:00 101,103

Увод у развојну психологију
7.02. у 11:00 амф.

Развојна психологија
7.02. у 11:00 амф.

Историја педагошких идеја
8.02. у 10:00 105

Методологија педагошких истраживања
3.02. у 11:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
3.02. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
3.02. у 11:00 амф.

Развој школства и педагогије у Србији
11.02. у 12:30 101,103

Развој педагогије у Србији
11.02. у 12:30 101,103

Историја школства у Србији
11.02. у 12:30 101,103

Концепције и стратегије разредне дисциплине
11.02. у 17:00 амф.

Методе рада предшколског педагога
8.02. у 16:00 101,103

Дидактика
4.02. у 11:00 105

Предшколска педагогија
8.02. у 16:00 101,103

Развијање и евалуација програма
8.02. у 18:00 101,103

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
7.02. у 11:00 амф.

Школска педагогија (одабране теме)
10.02. у 10:30 277

Андрагогија
11.02. у 11:30 амф.

Методика рада школског педагога
12.02. у 12:00 277

Стручна пракса 2
10.02. у 10:30 277

Школска педагогија
10.02. у 11:00 амф.

Системи и програми предшколског васпитања
8.02. у 16:00 101,103

Планирање у настави
7.02. у 11:00 101

Језик и образовање
11.02. у 13:30 амф.

Праћење и оцењивање у настави
10.02. у 16:00  10.02. у 11:00, 214 213

Интерактивне методе у настави
10.02. у 16:00  10.02. у 13:00, 269 213

Породична педагогија
9.02. у 10:00 амф.

Савремени педагошки правци
10.02. у 11:00 213

Дидактичке теорије - импликације у настави
7.02. у 11:00 101

Методе истраживања у педагогији
4.02. у 12:00 276

Дечја игра и развијање стваралаштва
8.02. у 18:00 101,103

Евалуација школског образовања
12.02. у 11:00  10.02. у 11:00, 104 105

Инклузија у образовању
10.02. у 11:00 104

Истраживања у педагогији (мастер)
3.02. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
10.02. у 11:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
8.02. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
8.02. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
8.02. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
11.02. у 17:00 амф.

Савремене теорије васпитања(мастер)
11.02. у 17:00 амф.

Национална историја педагогије (мастер)
11.02. у 12:30 101,103

Општа историја педагогије (мастер)
11.02. у 12:30 101,103

Педагошко саветовање (мастер)
10.02. у 11:00 104

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
12:02. у 12:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
9.02. у 11:00  10.02. у 11:00, 277 213

Управљање у образовању (мастер)
12.02. у 11:00  12.02. у 11:00, 213 105

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
10.02. у 10:30 277

Настава и учење (мастер)
4.02. у 11:00 105

Евалуација рада наставника (мастер)
10.02. у 16:00  10.02. у 13:00, 269 213

Развој и права детета (мастер)
7.02. у 11:00 амф.

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
5.02. на Гугл учионици

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
9.02., ЦОН канцеларија термин у договору са наставником
↑↑↑