Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23.01. до 27.01.2023.
  • уплата најкасније до: 25.01.2023./школарина 40%/
  • провера услова и приговори: 30.01.2023.
  • испити: од 02. до 11.02.2023.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
11.2. у 10:00 амф.

Основи педагошке науке
9.2. у 10:00 101

Увод у педагогију
10.2. у 14:00 амф.

Општа психологија
3.2. у 13:00 амф.

Основи психологије личности
3.2. у 11:00 103

Статистика у истраживању образовања
7.2. у 12:00 амф., 101

Професионалне вештине
7.2. у 12:00 103,104

Образовање и медији
6.2. у 11:00 104

Увод у развојну психологију
8.2. у 10:00 амф.,101

Развојна психологија
8.2. у 10:00 амф.,101

Ваншколска педагогија
11.2. у 10:00 амф.

Информационе технологије у образовању
9.2. у 10:00 101

Општа педагогија
11.2. у 10:00 амф.

Историја педагошких идеја
6.2. у 10:00 105

Увод у педагошку психологију
7.2. у 10:00 амф.

Педагошка психологија
7.2. у 10:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
2.2 у 10:00 амф., 101

Увод у педагошка истраживања
2.2 у 10:00 амф., 101

Методе и технике истраживања у образовању
2.2 у 10:00 амф.,101

Развој школства и педагогије у Србији
8.2. у 14:00 101

Развој педагогије у Србији
8.2. у 14:00 101

Историја школства у Србији
8.2. у 14:00 101

Методе рада предшколског педагога
7.2. у 10:00 103,104

Дидактика
6.2. у 11:00 104

Предшколска педагогија
7.2. у 10:00 103,104

Развијање и евалуација програма
7.2. у 12:00 103,104

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
8.2. у 10:00 амф.,101

Школска педагогија (одабране теме)
9.2. у 12:00 277

Андрагогија
8.2. у 14:00 амф.

Методика рада школског педагога
11.2. у 11:00 277

Предаја дневника праксе
6.2. у 12:00 277

Одбрана дневника праксе
9.2. у 13:30 277

Школска педагогија
11.2. у 15:00 амф.

Системи и програми предшколског васпитања
7.2. у 10:00 103,104

Планирање у настави
8.2. у 13:00 104

Језик и образовање
6.2. у 13:00 103

Праћење и оцењивање у настави
10.2. у 14:00 214

Породична педагогија
9.2. у 10:00 101

Савремени педагошки правци
10.2. у 11:00 213

Дидактичке теорије - импликације у настави
8.2. у 15:00 213

Методе истраживања у педагогији
2.2. у 10:00 амф.,101

Дечја игра и развијање стваралаштва
7.2. у 12:00 103,104

Евалуација школског образовања
11.2. у 15:00 амф.

Инклузија у образовању
9.2. у 12:00 277

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја предиспитних задатака
2.2. за актуелну генерацију предаја на Гугл учионици за раније генерације слање на имејл: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - усмени испит
6.2. у 14:00 канцеларија ЦОН

Истраживања у педагогији (мастер)
2.2. У 10:00 амф.,101

Породични односи и васпитање (мастер)
10.2. у 10:00 213

Дигитална писменост и образовање (мастер)
10.2. у 10:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
7.2. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
7.2. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
7.2. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
11.2. у 10:00 амф.

Савремене теорије васпитања(мастер)
10.2. у 10:00 213

Национална историја педагогије (мастер)
8.2. у 14:00 101

Општа историја педагогије (мастер)
8.2. у 14:00 101

Педагошко саветовање (мастер)
11.2. у 15:00 амф.

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
11.2. у 11:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
11.2. у 15:00 амф.

Управљање у образовању (мастер)
11.2. у 11:00 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
9.2. у 12:00 277

Учење у настави (мастер)
6.2. у 11:00 104

Евалуација рада наставника (мастер)
10.2. у 13:00 269

Педагогија аутономије (мастер)
10.2. у 14:00 амф.

Мерење у педагошким истраживањима(мастер)
2.2. у 10:00 амф.,101

Образовање на даљину (мастер)
10.2. у 14:00 амф.

Развијање квалитета наставе (мастер)
6.2. у 15:00 211
↑↑↑