Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20.12. до 26.12.2021.
  • уплата најкасније до: 23.12.2021.
  • провера услова и приговори: 27.12.2021.
  • испити: од 13. до 22.01.2022.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
14.01. у 18:00 амф.

Основи педагошке науке
17.01. у 16:00 101,103

Увод у педагогију
14.01. у 14:00 амф.

Општа психологија
15.01. у 17:00 амф.

Основи психологије личности
15.01. у 17:00 амф.

Статистика у истраживању образовања
17.01. у 14:00 амф.

Професионалне вештине
18.01. у 17:00 101,103

Образовање и медији
14.01. у 11:00 105

Увод у развојну психологију
17.01. у 10:00 амф.

Развојна психологија
17.01. у 10:00 амф.

Ваншколска педагогија
14.01. у 18:00 амф.

Информационе технологије у образовању
17.01. у 16:00 101,103

Општа педагогија
14.01. у 14:00 амф.

Историја педагошких идеја
18.01. у 10:00 105

Увод у педагошку психологију
21.01. у 12:00 амф.

Педагошка психологија
21.01. у 12:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
13.01. у 11:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
13.01. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
13.01. у 11:00 амф.

Развој школства и педагогије у Србији
21.01. у 12:00 101,103

Развој педагогије у Србији
21.01. у 12:00 101,103

Историја школства у Србији
21.01. у 12:00 101,103

Концепције и стратегије разредне дисциплине
14.01. у 18:00 амф.

Методе рада предшколског педагога
18.01. у 9:00 101,103

Дидактика
14.01. у 11:00 105

Предшколска педагогија
18.01. у 9:00 101,103

Развијање и евалуација програма
18.01. у 17:00 101,103

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
17.01. у 10:00 амф.

Школска педагогија (одабране теме)
21.01. у 12:00 277

Андрагогија
21.01. у 10:00 амф.

Школска педагогија
20.01. у 11:00 амф.

Методика рада школског педагога
21.01. у 12:00 277

Стручна пракса 2
21.01. у 12:00 277

Системи и програми предшколског васпитања
18.01. у 9:00 101,103

Планирање у настави
22.01. у 11:00 103

Језик и образовање
20.01. у 13:30 амф.

Праћење и оцењивање у настави
19.01. у 16:00 213

Породична педагогија
17.01. у 16:00 101,103

Савремени педагошки правци
19.01. у 11:00 213

Методе истраживања у педагогији
14.01. у 12:00 276

Дидактичке теорије - импликације у настави
22.01. у 11:00 103

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
до 15.01., на Гугл учионици

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
20.01. термин у договору са наставником ЦОН канцеларија

Дечја игра и развијање стваралаштва
18.01. у 17:00 101,103

Интерактивне методе у настави
19.01. у 16:00 213

Евалуација школског образовања
21.01. у 11:00  20.01. у 11:00, 104 211

Инклузија у образовању
20.01. у 11:00 104

Истраживања у педагогији (мастер)
13.01. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
19.01. у 11:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
18.01. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
18.01. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
18.01. у 13:30 270

Настава и учење (мастер)
14.01. у 11:00 105

Национална историја педагогије (мастер)
21.01. у 12:00 101,103

Општа историја педагогије (мастер)
21.01. у 12:00 101,103

Педагошко саветовање (мастер)
20.01. у 11:00 104

Компаративна педагогија (мастер)
19.01. у 11:00  20.01. у 11:00, 104 214

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
21.01. у 12:00 277

Управљање у образовању (мастер)
21.01. у 11:00  20.01. у 11:00, 104 214

Морални развој и морално васпитање (мастер)
14.01. у 18:00 амф.

Савремене теорије васпитања(мастер)
14.01. у 18:00 амф.

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
21.01. у 12:00 277

Евалуација рада наставника (мастер)
19.01. у 16:00 213

Развој и права детета (мастер)
17.01. у 10:00 амф.
↑↑↑