Мастер програм за образовање предметних наставника - Партнери

ПАРТНЕРИ
 • Универзитет у Београду

 • Универзитет у Новом Саду

 • Универзитет у Нишу

 • Универзитет у Крагујевцу

 • Државни универзитет у Новом Пазару

 • Удружење пољопривредних средњих школа

 • Заједница гимназија Србије

 • Образовни форум

 • Завод за унапређивање образовања и васпитања

 • Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

 • Национални просветни савет

 • Национални савет за високо образовање

 • Department of Teacher Education, University of Helsinki, Finland

 • Bath Spa University, United Kingdom

 • Metropolitan University College, Denmark

 • University of Debrecen, Hungary

 • Министарство просвете и науке РС

 • Секретаријат за образовање АП Војводина

 

↑↑↑