Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 07.09. 2021.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2021. /до 90%/
  • провера услова и приговори: 08.09. 2021.
  • испити: од 10.09. до 18.09. 2021.
Предмети са основних студија
Византијска филологија I
15. 9. у 11.00 кл2

Византијска филологија II
15. 9. у 11.00 кл2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
16. 9. у 13.00 кл2

Грчки језик I - писмени
11. 9. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
18. 9. у 12.00 кл1

Грчки језик II - писмени
11. 9. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
18. 9. у 12.00 кл1

Историја римске књижевности
14. 9. у 10.00 кл4

Историја хеленске књижевности
14. 9. у 10.00 кл4

Историјска граматика грчког језика - писмени
11. 9. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
10. 9. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
17. 9. у 10.00 СтКЛ2

Латински језик (АР, ИУ)
10. 9. у 11.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
10. 9. у 12.00 СтКЛ2

Латински језик 2 (ИС)
17. 9. у 13.30  14. 09. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
10. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
17. 9. у 10.00 кл3

Латински језик II - писмени
10. 9. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
17. 9. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
10. 9. 2021. у 11.00 кл3

Новогрчки језик Ι
13. 9. у 16.00 - писмени, у 17.30 усмени СтКЛ1

Новогрчки језик II
13. 9. у 16.00 - писмени, у 17.30 усмени СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
13. 9. у 11.00 кл3

Преглед античке књижевности 2
14. 9. у 11.00 кл2

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
16. 9. у 12.30 кл2

Римска књижевност
14. 9. у 10.00 кл4

Старогрчки језик (ФС)
18. 9. у 13.00 кл1

Увод у класичне науке
15. 9. у 10.00 кл2

Увод у историју религија (AΡ, ИУ, КЛ)
13. 9. у 10.00 кл3

Хеленска књижевност
14. 9. у 10.00 кл4
↑↑↑